Nyheter| Hatbrott första fokusområdet för nya Forum för mänskliga rättigheter och demokrati

pixabay

På onsdagen hade Forum för mänskliga rättigheter och demokrati sitt första sammanträde sedan forumet instiftades av kommunfullmäktige. Forumets första fokusområde blir hatbrott meddelas i ett pressmeddelande.

Nu ska forumet bilda dialog-grupper för att möta och lyssna av hur ungdomar i Malmö upplever hatbrott i samhället. 

De första sju grupperna kommer att bestå av gymnasieelever, afrosvenskar, judar, muslimer, kristna, romer och HBTQ+-personer. Syftet med grupperna är att skapa mötesplatser där ungdomar med olika erfarenheter, egna upplevelser och perspektiv kan diskutera hat i samhället. Efter varje avslutad dialoggrupp skickas en sammanfattning ut till övriga representanter i forumet så att dessa kan ta del av vad som framkommit.

Genom dessa strukturerade former hoppas forumet kunna ta tillvara på dialoggruppernas synpunkter så att de kan ligga till grund för fortsatta politiska beslut i demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor. Förhoppningen är det ska minska avståndet mellan Malmös ungdomar och politiken, öka valdeltagandet samt minska hat och hot i staden.

Politiker är till för malmöborna och inte tvärtom. Därför ska vi lyssna på dem som har sin version av staden. Nu är det hatbrott som vi ska fördjupa oss i och lyssna av. Vi börjar med sju dialoggrupper för att sedan kunna gå vidare i vårt så viktiga arbete, säger Ewa Bertz (L), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter.

Forum för mänskliga rättigheter är ett nytt sätt att arbeta med viktiga frågor på. För mig är det helt avgörande att alla Malmöbor kan känna sig trygga i Malmö, säger Mubarik Abdirahman (S), vice ordförande i Forum för mänskliga rättigheter och demokrati och avslutar pressmeddelandet.

För ytterligare information kontakta:
Ewa Bertz, 0706-03 43 39, ewa.bertz@malmo.se
Mubarik Abdirahman, 0704-29 54 14‬, mubarik.abdirahman@malmo.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu