Sveriges regioner och kommuner har tagit fram en kunskapsguide om människohandel.

Det förekommer att EU-medborgare söker sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri. Dessa människor befinner sig ofta i en utsatt situation och kan vara potentiella offer för människohandel, skriver de på sin hemsida.

Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. SKR:s medlemmar kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs därför ett fortsatt statligt ansvar och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer.

SKR har, som stöd till kommuner och regioner, tagit fram en promemoria som rör vissa juridiska frågor kopplat till utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige. Promemorian uppdateras kontinuerligt utifrån olika aktuella frågor. Promemorian är just nu under omarbetning och kommer att publiceras på nytt under våren 2021.

Socialstyrelsen har tagit fram skriften Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare som tar upp frågor som rör socialtjänstens uppdrag, roll och samverkan med olika aktörer. Skriften finns på Socialstyrelsens webbplats. På kunskapsguiden finns det även information om människohandel, avslutas meddelandet på hemsidan.

Människohandel med barn, Kunskapsguiden

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS