Extra statsbidrag till kommuners och regioners hbtqi-arbete

Foto Janna Li Janke

Regeringen ökar nu stödet till kommuner och regioner som arbetar för att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela ett extra statsbidrag på 1,5 miljoner kronor.

Socialstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation. Statsbidragen för 2023 är redan beviljade och uppgår till 4,6 miljoner kronor. Regeringen utökar nu stödet för 2023 med ytterligare 1,5 miljoner kronor. 

– Hbtqi-personer drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Därför skjuter regeringen till extra pengar till kommuner och regioner som arbetar för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Statsbidraget kan betalas ut till dem som redan ansökt om och beviljats medel för 2023. Det kan ges för projekt som syftar till att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner. Statsbidraget kan även ges till projekt som främjar fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi-personer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS