Nyheter| Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

pixabay

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

Svensk skola ska bygga på kunskap och bildning. Då behövs tydliga styrdokument. Med de ändringar som vi nu gör betonas faktakunskap mer, särskilt för yngre elever, och kraven på analys ökar med stigande ålder. Kunskapskraven blir mindre detaljerade och omfångsrika och därmed lättare för lärarna att använda. Dessutom kommer innehållet nu att skilja sig tydligare mellan stadier och mellan kurser, säger utbildningsminister Anna Ekström.

De nya kurs- och ämnesplanerna bygger på det förslag som Skolverket lämnade till regeringen i december 2019. Under Skolverkets process för att ta fram förslagen har lärare, rektorer, forskare och många andra lämnat synpunkter som bidrog till att förslagen kunde förbättras på en rad punkter i förhållande till det första utkast som debatterades livligt under hösten. I de kursplaner som regeringen nu har beslutat om ställs tydliga krav på att till exempel antiken, nationella minoriteter, Bibeln och nationalsången ska behandlas i undervisningen.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Skolverkets förslag har därför beretts inom Regeringskansliet och med samarbetspartierna. I huvudsak har regeringen beslutat i enlighet med Skolverkets förslag och bara gjort mindre och främst språkliga justeringar.

Revideringen har genomförts utifrån behov som bland annat lärarna själva har lyft fram, för kurs- och ämnesplanerna är just lärarnas arbetsverktyg. För regeringen har det varit oerhört viktigt att förändringarna sker i dialog med lärare och andra inom skolans värld, men också med brett politiskt stöd, säger Anna Ekström.

För att skolorna ska få gott om tid att förbereda sig ska de nya kurs- och ämnesplanerna träda i kraft den 1 juli 2021, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu