Nyheter| Lagar, konven­tio­ner och mino­ri­tets­po­li­tik i rapport från Kungliga biblioteket

pixabay

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteksverksamheten. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya lagar i kraft som ska stärka de nationella minoriteternas och urfolket samernas rätt till sin egen kultur och sina språk, står det på Kungliga bibliotekets hemsida

Lagändringarna är viktiga för biblioteken och viktiga att känna till, eftersom det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. I lagen är de nationella minoriteterna en av de prioriterade grupperna som ska få särskild uppmärksamhet.

Rapporten är framtagen för att underlätta för den kommunala och regionala biblioteksverksamhet och är en skrift som sammanfattar och kommenterar lagstiftningen och minoritetspolitikens intentioner. Rapporten är en bearbetning av den skrift som publicerades i mitten av 2019.

I rapporten redogörs för de delar i minoritetslagstiftningen som har störst påverkan på bibliotekens verksamhet och utbud.

Ladda ner skriften

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu