Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar

Nordiskt samarbetes webbplats (norden.org), Foto Karin Beate Nøsterud

På Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar (9 augusti 2023) upprepar Europeiska unionen sitt fasta och fortsatta åtagande att respektera, skydda och förverkliga ursprungsbefolkningars rättigheter enligt internationell människorättslagstiftning och FN:s förklaring om ursprungsbefolkningars rättigheter.

Eftersom den internationella dagen i år ägnas åt ”Ursprungsbefolkningars ungdomar som drivkrafter för förändring för självbestämmande” hyllar vi särskilt dessa ungdomars röster och handlingskraft. Ursprungsbefolkningarnas ungdomar befinner sig i frontlinjen för några av de mest akuta kriser som mänskligheten står inför i dag, såsom förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Samtidigt saknar de möjligheter till fullt deltagande i det politiska och offentliga livet, för att ta itu med utmaningar såsom förlust av territorier, försörjningsmöjligheter och resurser, eller för att förespråka självbestämmande och försvara sina rättigheter. EU fortsätter att främja deltagandet av ursprungsbefolkningarnas ledare och människorättsförsvarare, inklusive ursprungsbefolkningarnas ungdomar, i utvecklingsprocesser och viktiga globala beslutsforum.

I år har EU till exempel investerat 2,3 miljoner euro i ett nytt initiativ för dialoger för arktiska ungdomar för att involvera arktiska och europeiska ungdomar, inbegripet ungdomar från ursprungsbefolkningar, i politik och beslutsfattande, för en fredlig, hållbar och blomstrande framtid för regionen, i linje med EU:s politik för Arktis och ungdomshandlingsplanen i EU:s yttre åtgärder.

I dag står EU tillsammans med de över 476 miljoner personer som tillhör ursprungsbefolkningar – i Arktis och resten av världen – och hyllar deras motståndskraft och den dynamiska mångfalden i deras kulturer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS