nyheter

Samiska nationaldagen firas över hela landet

I Umeå firas “Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva fïlmijne Ubmejen bïjrra” som betyrdet att den Samiska nationaldagen firas med en film om Ubmeje på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer alltid har […]

Demokrati

#valet2022 | Liberalerna vill öka delaktigheten för samer i beslut som påverkar det samiska folket

Liberalerna skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att regeringens förslag om konsultationsordning för det samiska folket inte kommer att gå igenom i riksdagen. Detta står klart efter att fem andra riksdagspartier lämnat in motioner […]

Demokrati

En miljon kronor till god och jämlik vård för samer

Kunskapsnätverket för samisk hälsa där Region Dalarna ingår har beviljats en miljon kronor från regeringen för det pågående arbetet med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården. Det långsiktiga och viktiga arbetet […]

nyheter

Nyheter| Urfolkens dag 9 augusti

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och den 9 augusti, varje år, är det Urfolkens dag. DIKKO vill uppmärksamma samernas dag och återigen påminna om Sveriges historia. En historia som vi aldrig får glömma och samtidigt framföra […]

nyheter

Nyheter| Sametinget får medel för en förankringsprocess inför kommande sanningskommission

Regeringen ger Sametinget medel för att genomföra en förankringsprocess hos det samiska folket, inför kommande sanningskommission. Arbetet för att inrätta en sanningskommission, som ska belysa och bidra till ökad kunskap om de oförrätter som det […]

nyheter

Nyheter| Samer ska ha inflytande över beslut som rör dem – förslag om ny konsultationsordning

INRIKES| I ett pressmeddelande berättar Amnesty att de lämnar Amnesty International Sverige in sitt yttrande över lagrådsremissen om  en ny konsultationsordning för det samiska folket. Rätten till konsultation för urfolk och rätten till inflytande över beslut som […]

Debatt

Debatt| Sanningskommission det enda rätta

Nu har Sametinget lämnat in en formell begäran till regeringen om en samisk sanningskommission. Sametinget lämnade över en begäran under onsdagen till sameminstern Amanda Lind i Stockholm om en samisk sanningskommission. Sametinget vill att regeringen […]