Blänkare

Den 6 februari är det samernas nationaldag

Den 6 februari är det samernas nationaldag, gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dagen firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. Liksom alla nationella minoriteter har samerna […]