Blänkare

Högdalens bibliotek söker Romer till nytt projekt

Romer i Stockholm varit med och spelat in en informationsfilm tillsammans med Stockholms stadsbibliotek! Källa: facebook.com/romeristockholm Informationsfilmen handlar om stadsbidraget som Stockholms stadsbibliotek har fått för att vidareutveckla en av sina romska läsambassader Högdalens bibliotek […]

Nyheter

Det Romska resursbiblioteket jobbar vidare

KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, så kallade resursbibliotek. Uppdraget omfattar de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Biblioteken i Malmö har i dagsläget […]

Kultur

Beslut om Romskt resursbibliotek är taget

Före årsskiftet beslutade regeringen att Kungliga biblioteket att inrätta funktionen resursbibliotek för romani chib och romer. Här kan du läsa om Regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Kungl. biblioteket De som ligger bakom utredningen av resursbiblioteket […]