nyheter

Ansök om att bli romsk läsambassad

Läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Att bli en romsk läsambassad Bibliotek ansöker […]

nyheter

Oxiebiblioteket utsett till romsk läsambassad

Den 28 januari utsåg Kulturrådet 17 folkbibliotek i Sverige till romska läsambassader. Ett av dem är Oxiebiblioteket där man i många år arbetat med läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer. Initiativet till att utse romska läsambassader […]

nyheter

Ny utlysningsomgång för romska läsambassader

Flera bibliotek har redan utsetts till romska läsambassader, i den första utlysningen 2020. Nu öppnar vi ytterligare en ansökningsomgång, den 28 januari–28 april, då folkbibliotek kan ansöka om att bli romsk läsambassad.Syftet med att läsambassadören […]

nyheter

Nyheter| Resursbibliotek stödjer nationella minoritetsspråk

I Biblioteksbladet står det att det finns stora olikheter i hur folkbiblioteken tar sig an uppgiften att främja de nationella minoriteterna. Inrättandet av statligt finansierade resursbibliotek för minoritetsspråken skulle bidra till att göra de hotade […]

Demokrati

Nyheter| Svensk biblioteksförening har skapat expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Expertnätverkets syfte är: att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan. Nätverket är för, med och om […]

nyheter

Nyheter| Bli romsk läsambassad – ansökan öppnar i dag

På kulturrådets hemsida står det att läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Ansökan […]

nyheter

Nyheter| Lagar, konven­tio­ner och mino­ri­tets­po­li­tik i rapport från Kungliga biblioteket

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteksverksamheten. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya lagar i kraft som ska stärka de nationella minoriteternas och urfolket samernas rätt till sin […]