Blänkare

Romskt bibliotek i Malmö

ONSDAG 23 MARS 2022 KL. 16:00–19:00 Evenemang av RIKC – Romskt informations- och kunskapscenter och Stadsbiblioteket i Malmö Stadsbiblioteket i Malmö Längd: 3 h Offentlig  · Alla på och utanför Facebook Biblioteken i Malmö ska inrätta ett romskt bibliotek – […]

Nyheter

Polarbibblo utforska fler språk 

Polarbibblo får ett uppdrag av Kungliga biblioteket. Det står klart nu när KB bygger ut sitt arbete med de nationella minoritetsspråken. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk. […]

Kultur

Romskt litterärt sällskap har skapats

Fredag 12/11 var en speciell dag för vår gemensamma svensk romska historia då beslutades att starta igång ”Romska litterära sällskapet”. Ett sällskap som kommer att arbetet med romsk litteratur. Hur ”Romska litterära sällskapet” kommer arbete […]

Nyheter

Malmö vill öppna ett Romskt bibliotek

För att ytterligare stärka och tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter och dess språkliga och kulturella rättigheter vill Malmö stad öppna ett romskt bibliotek – landets första. Det romska biblioteket kommer vara en del […]