Högdalens bibliotek söker Romer till nytt projekt

Foto Mariana Larsson-Sjöberg/DIKKO kollage

Romer i Stockholm varit med och spelat in en informationsfilm tillsammans med Stockholms stadsbibliotek!

Källa: facebook.com/romeristockholm

Informationsfilmen handlar om stadsbidraget som Stockholms stadsbibliotek har fått för att vidareutveckla en av sina romska läsambassader Högdalens bibliotek i Stockholms stad och hur man tillsammans med den romska nationella minoriteten kan arbeta i olika projekt.

Nu söker Högdalens bibliotek dig som identifierar sig som rom till ett projekt som löper mellan september 2023 – mars 2024.

Projektets syfte är att göra biblioteken mer tillgängliga för den nationella minoriteten romer.

  • Ett bibliotek är inte bara bokutlåning, ett biliotek är så mycket mer.
  • Ett bibliotek är en trygg mötesplats där man kan studera, söka information, få hjälp och stöd med digitala verktyg, delta i skapande aktiviteter mm.

Romsk medverkan och att romer får vara med och ringa in vad som är viktigt att satsa på i projektet är en central del i projektet.

Stockholms stadsbibliotek har fyra romska läsambassader. De ligger i biblioteken i Rinkeby, Farsta och Högdalen och på Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen på Södermalm.

Du som kommer med i projektet kan vara med under hela projekt tiden eller under en kortare period. Arvode utgår till alla som är med i projektet.

För mer information eller för att anmäla sig till projektet:

Maria Olsson Eklund, Samordnare nationella minoriteter Stockholms stadsbibliotek:
maria.olsson-eklund@stockholm.se
Tele: +46761231184

Du kan även kontakta Romer i Stockholm via DM eller via romer@stockholm.se för frågor eller anmälan.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS