Mirsad Sahiti ny utvecklingssamordnare för det romska biblioteket i Malmö

Foto Mariana Larsson-Sjöberg/DIKKO kollage

Tjänsten som utvecklingssamordnare för det romska biblioteket i Malmö är nu klar. Tjänsten gick till Mirsad Sahiti som nu får uppdraget att driva utvecklingsinsatser och samordna romsk biblioteksverksamhet i Malmö. Mirsad Sahiti kommer börja på nya jobbet 1 april.

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I de arbetsuppgifter som hör till tjänsten ingår såväl praktiska som strategiska delar och kommer också bestå av flera delmål på vägen mot inrättandet av ett romskt bibliotek i Malmö. Tillsammans med målgrupper och intressenter kommer du arbeta med att etablera ett integrerat romskt bibliotek på Malmö stadsbibliotek. Arbetet ska bidra till att samordna, organisera och utveckla samverkansformer för romsk biblioteksverksamhet på lokal, regional och statlig nivå samt även bidra till kompetenshöjningsinsatser inom verksamhetsområdet. Arbetet innebär också att samverka med forskningsinstitutioner inom området. Det ska också bidra med sakkunskap om ramverk kring mänskliga rättigheter och nationella minoriteter till hela organisationen.

Mirsad Sahiti ansvarar för samordningen av biblioteket tillsammans med övriga enheter inom Biblioteken i Malmö. Och kommer arbeta nära bibliotekets ledning och är organisatoriskt placerad på ledningskansliet som är stadsbibliotekarien och ledningsgruppens stödfunktion för det strategiska ledningsarbetet.

Grattis till nya jobbet Mirsad!

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS