Resurs­bib­li­o­te­ken för natio­nel­la mino­ri­te­ter fort­sät­ter sin verk­sam­het 2024

Foto Mariana Larsson-Sjöberg

Nu står det klart att regeringen förlänger KB:s uppdrag att satsa på resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken under 2024. Det tydliggjordes strax före jul när KB och Kulturrådet fick sina respektive regleringsbrev.

Källa: kb.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Att resursbibliotekens viktiga uppdrag får fortsätta bidrar till utvecklingen av verksamhet för och om nationella minoriteter på de kommunala biblioteken. Det är glädjande att regeringen ser betydelsen av detta, säger Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan på KB.

Resursbiblioteken ska utgöra ett stöd för biblioteksverksamheten i landets kommuner, vad gäller rådgivning om till exempel

  • inköp av medier på minoritetsspråken
  • programverksamhet
  • metodstöd
  • hylluppställning
  • och om de nationella minoriteterna som målgrupp.

Under förra året har resursbiblioteken bland annat skapat webbaserade läs- och inköpslistor, arbetat med katalogisering och metadata, skapat filmer för biblioteksmedarbetare, samt ordnat läsecirklar och skrivtävlingar. Och de har svarat på många frågor från bibliotek över hela Sverige.

Vilka är resursbiblioteken?

De fem resursbiblioteken är utsedda av regeringen. Deras uppdrag omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Kontakta gärna biblioteken direkt för råd om utveckling av biblioteksverksamhet för nationella minoriteter!

Resursbiblioteket för finska

Finlandsinstitutets bibliotek
Mejl: bibliotek@finlandsinstitutet.se

Nyligen uppdagades det att Stockholms stad har inte beviljat Finlandsinstitutets bibliotek stöd för år 2024. Detta innebär att hela biblioteksverksamheten är hotad. Det finns en kampanj som är pågående för att Rädda Sveriges enda finskspråkiga bibliotek!

Läs även Stellan Beckmans debattartikel ”Ska finlandsinstitutets bibliotek behöva stänga?

Resursbiblioteket för jiddisch

Judiska biblioteket
Mejl: judiska.biblioteket@jfst.se

Resursbiblioteket för meänkieli

Nordkalottbiblioteket
Mejl: nkfc@overtornea.se

Resursbiblioteket för romani chib

Romernas biblioteket
Mejl: info.stadsbiblioteket@malmo.se


Resursbiblioteket för samiska

Samernas bibliotek
Mejl: bibliotek@sametinget.se

Läs mer om uppdraget!

Det ursprungliga uppdraget fick KB 2020 och det sträckte sig till och med 2023. Som tidigare, är omfattningen av regeringens satsning 10 miljoner kronor per år.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS