Ny forsk­ning: Så bidrog folk­biblioteken till försvensk­ning­en av Torne­da­len

Foto Mariana Larsson-Sjöberg

Den svenska staten bedrev under början av 1900-talet en assimilationspolitik riktade sig mot alla minoriteter däribland tornedalingar. Professor Joacim Hansson visar i en ny vetenskaplig artikel att biblioteken blev ett verktyg för denna politik.

Källa: kb.se

Artikeln, som i sitt ursprung är på engelska (länken till den engelska versionen finns längre ner), redogör för hur biblioteken i Tornedalsområdet under 1900-talets första del hölls under statlig kontroll och blev en del i strategin att utrota finska och meänkieli i området. Detta enligt en komplex uppsättning policyer som gällde fram till år 1957 och som främjade ett enhetligt svenskt språk och en homogen kultur.

Böcker på finska var inte tillåtna på biblioteken och finska fick inte heller talas. Meänkieli var vid denna tidpunkt inte erkänt som eget språk. Efterfrågan på finsk litteratur fanns dock kvar hos biblioteksanvändarna och slutligen tilläts biblioteken ha ett visst bestånd på språket.

De perspektiv som framträder i artikeln sätter bilden av folkbiblioteken och deras historia i ett kritiskt ljus. Texten avslutas med beskrivningar av hur biblioteken idag har möjlighet att verka för att främja de nationella minoritetsspråken.

Bakgrund

Forskningen har skett på uppdrag av KB, efter kontakt med Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Professor Joacim Hansson vid Linnéuniversitetet fick uppdraget att undersöka ett källmaterial, som sammanställts av Nordkalottbiblioteket och Marita Mattson Barsk.

Läs hela den engelska artikeln

Här kan du ta del av hela artikeln, publicerad i IFLA Journal, augusti 2023:

Public libraries in language assimilation policies: The Swedish Tornedalian exampleLänk till annan webbplats.

Mer information

Se också denna föreläsning av Joacim Hansson från KB:s webbinarium ”Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek” i mars 2023, där han berättar mer om artikelns innehåll: Bidrog folkbiblioteken till försvenskningen av Tornedalen?Länk till annan webbplats. (20 min)

Läs mer om resursbiblioteken för nationella minoriteter

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS