Nyheter| Kulturrådets barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/2020

pixabay

Kulturrådet har släppt en katalog om litteratur på nationella minoritetsspråk. Syftet är att underlätta för bibliotek och läsare att hitta vägen till litteraturen som finns i de fem nationella minoritetsspråken.

När lusten får bestämma har fantasin inga gränser. Det vill vi slå ett extra slag för genom läsaktiviteten Väck boken! som lanseras i årets katalog, berättar Henriette Zorn, projektledare/redaktör för katalogen på hemsidan

Kulturrådet fick 2017 ett särskilt uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk.

Flera av de nationella minoritetsspråken är hotade. Ett främjande uppdrag handlar därför om att stärka hela kedjan, från skrivande till att en text når sin läsare. Biblioteken har stor betydelse för att lyfta fram och sprida den litteratur som finns, säger enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad i ett pressutskick.

Själva urvalet av litteratur har Umeå stadsbibliotek gjort, fokus ligger på nyare litteratur och att böckerna ska finnas tillgängliga för inköp. I katalogen finns inspirerande artiklar för att öka kunskapen om litteratur på minoritetsspråken.

Du beställer katalogen på Kulturrådets webbplats. Där hittar du också en bilaga till katalogen över litteratur på svenska om nationella minoriteter.

Läs, ladda ner och beställ katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu