Europeiska unionens domstol: Tribunalens dom i mål T-158/21| Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe

Pixabay

Tribunalen fastställer det meddelande från kommissionen i vilket kommissionen beslutade att inte vidta de åtgärder som begärdes i det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” De åtgärder som unionen redan vidtar för att betona betydelsen av regionala språk eller minoritetsspråk och främja kulturell och språklig mångfald är tillräckliga för att uppnå målen med initiativet

Sökanden, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative ”Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”, begärde att Europeiska kommissionen skulle registrera det föreslagna europeiska medborgarinitiativet kallat ”Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”

Målet med förslaget var att uppmana Europeiska unionen att anta ett antal rättsakter för att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter och stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
cp220179svLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS