Romer i Malmö skapar ett eget digitalt Romskt bibliotek och en E-tidning

Det har kommit fram ett alternativ till det fysiska Romska biblioteket i Malmö. Som en protest. En digital variant av det Romska biblioteket som representeras av enskilda Romer och organisationer. De säger sig förenas av en vision om att skapa ett bibliotek med aktiv delaktighet och reellt inflytande från Romer.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Den 13 april invigdes det fysiska Romska biblioteken i Malmö och redan den 23 augusti kom det krav på nedläggning om det inte blev någon förändring. Det riktades bland annat skarp kritik mot att man ignorera det Romska perspektivet. Nu har vi, säger initiativtagarna till det digitala Romska biblioteket, ledsnat på att inte få gehör och har därför skapa ett digitalt alternativ tillsammans med föreningar och intressenter i Malmö.

Vilka är initiativtagarna till det digitala Romska bibliotek

Enligt initiativets mediakontakt Paul Dandos är initiativtagarna till det digitala Romska biblioteket den arbetsgrupp som varit kopplad till det Romska Biblioteket.

– För närvarande är vår styrelse i ett provisoriskt skede. Vi har schemalagt ett antal möten både denna och nästa vecka för att diskutera med olika romska organisationer. Syftet är att tillsammans utforma en effektiv, demokratisk och professionell struktur för att driva biblioteket. Ett av de förslag vi överväger är att skapa en paraplyorganisation. Denna skulle inkludera olika former av medlemskap för enskilda aktörer, medlemsorganisationer och stödorganisationer. Efter dessa diskussioner planerar vi att hålla vårt första konstituerande möte, där vi kommer att fastställa och tillkännage specifika detaljer om hur biblioteket kommer att drivas framöver, säger initiativets mediakontakt Paul Dandos.

Varför har ni skapat ett digitalt Romskt bibliotek?

– Under ett år har vi, den formella framtagna och tillsatta arbetsgruppen av föregående stadsbibliotekarien uppmärksammat bristen på romers inflytande i arbetet med Malmö stads romska Bibliotek. Arbetsgruppen anser och har påtalat vid flertal tillfällen att arbetsförfarandet kring romska biblioteket från Kulturförvaltningen och tjänstepersoners sida har medvetet åsidosatt minoritetslagen och Malmö stads minoritets policy, berättar initiativets mediakontakt Paul Dandos.

Och fortsätter att säga:

För att säkerställa reellt inflytande och återvinna tilliten som inte finns behövs en handlingsplan som arbetas fram av arbetsgruppen tillsammans med tjänstepersoner. Handlingsplanen säkerställer romers delaktighet och inflytande i arbetet med det romska biblioteket och för att förebygga framtida missförstånd för allas bästa i Malmö stad.

Arbetsgruppen har bemötts med ovilja från Kulturförvaltningens sida och är så fortfarande. Detta har tvingat arbetsgruppen med stöd av romska föreningar att inleda protester och skapa ett digitalt bibliotek, som en del av de mänskliga rättigheterna (Regeringsformen KAP 1, §2), uppfyllandet av minoritetslagstiftningens (Prop. 2017/18:199) rättighetsskydd och att vi följer Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter som trädde i kraft den 1 februari 1998 sedan den ratificerats av Sverige för att uppnå reellt inflytande utan att romska frågor assimileras i mainstreampolitiken, avslutar initiativets mediakontakt Paul Dandos sin beskrivning av varför de har skapat ett digitalt Romsk bibliotek.

Vad är det digitala Romska biblioteket

Det digitala Romska biblioteket är ett projekt som ska vara ett ställe Där ”av romer och för romer” är på riktigt!, och är en protest mot hur Malmö stad hanterar sitt och Sveriges enda Romska bibliotek. Initiativtagarna menar att detta nya initiativ symboliserar en rörelse med självbestämmande och egenmakt i frågor som berör Romer.

Kan ni tänka er att samarbeta med det Romska biblioteket i Malmö?

– Vi har ett betydande stöd inom Malmö stad, särskilt från flertalet av stadens politiker, vilket ger oss hopp om en gemensam lösning. Utmaningen ligger i att övertyga vissa enskilda aktörer inom Kulturförvaltningen om värdet av ett samarbete som innefattar reellt romskt inflytande. Ett sådant samarbete skulle gagna hela Malmö stad. Samtidigt har vi börjat få positiva signaler från potentiella samarbetspartners inom den offentliga sektorn utanför Malmö. Så, även om vi är öppna för samarbete med Malmö stadsbibliotek, håller vi dörrarna öppna för andra samarbeten och former, menar initiativets mediakontakt Paul Dandos.

Projektet strävar efter att etableras sig som en paraplyorganisation där enskilda aktörer och Romska organisationer gemensamt ska driver det digitala biblioteket. Driften ska ske via demokratiska, formella och professionella arbetssätt där delaktighet och medbestämmande kommer vara centralt. Arbetet kommer innefatta olika enheter och arbetsgrupper för specifika initiativ och projekt, vilket initiativtagarna menar kommer skapa en dynamisk och effektiv struktur.

Hur kommer din fortsatta roll i arbetet med det digitala Romska biblioteket att se ut?

– Som en del av den provisoriska styrelsen har jag fått förtroendet att för tillfället hantera mediakontakter och sammankalla till möten. Det är en roll jag uppskattar och är tacksam för, men jag hoppas att kunna överlämna dessa ansvarsområden till någon annan snart, så att jag kan fokusera på områden som jag är mer passionerad om. Jag ser fram emot att utveckla vår e-tidning, Romska Biblioteksbladet, samt att engagera mig i det digitala biblioteket och dess digitala marknadsföring, säger initiativets mediakontakt Paul Dandos.

Det digitala Romska bibliotekets e-tidning, Romska Biblioteksbladet

Det Romska Biblioteksbladet är en helt ny digital tidning med ett Romskt perspektiv, som strävar efter att leverera kvalitativ journalistik för att främja litteratur och kultur, bevaka biblioteksvärlden och bokbranschen, samt betona demokrati och mänskliga rättigheter. Redaktionen består av fyra personer där Paul Dandos är ansvarig utgivare och Maria Bogeblad är chefredaktör.

Tidningen grundas med en visionen om att informera och engagera, särskilt inom den Romska minoritetsgruppen. De vill bland annat genom sin rapportering belysa den hantering som varit vid Malmös Romska bibliotek och det Romska resursbiblioteket, samtidigt som de kommer att fortsätter att bevaka och granska dessa viktiga institutioner. Det Romska Biblioteksbladet som tidning kommer ha som huvudsyfte att uppmärksamma Romsk litteratur och kultur, och för att främja en starkare Romsk röst i samhället.

Tidningen kommer ha:

  • Reportage och Bevakning: Där de rapporterar om olika evenemang, initiativ och projekt relaterade till romsk litteratur och kultur.
  • Intervjuer och Insikter: Där de erbjuder djupgående intervjuer med författare, förläggare, bibliotekarier, politiker, tjänstemän och organisationer.
  • Läsarens Röst: Där läsare kan skicka in insändare, debattartiklar och bokrecensioner.

I det digitala Romska biblioteket planernas dessutom en Romsk Bokmässa som ska vara ett årligt event och ett Romskt Publishingpriset som ska vara en årlig tävling med jurybedömning som hyllar böcker, filmer, digitala tidningar, tidskrifter, publikationer och andra tryckta material som lyfter fram romska frågor och perspektiv på svenska, engelska eller romani chib.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS