Stadsbibliotekarie Åsa Sandström svara på frågor om det nya digitala Romska biblioteket

Magasin DIKKO kontaktade Åsa Sandström, ny stadsbibliotekarie för Biblioteken i Malmö sedan den 1 september och är ansvarig för det Romska biblioteket i Malmö, och Janne Grönholm, kommunalråd för kultur och fritid i Malmö, för att få svar på några frågor med anledning av vår artikel om initiativet det digitala Romska biblioteket.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Artikeln vi har bett Åsa Sandström och Janne Grönholm att bemöta är Romer i Malmö skapar ett eget digitalt Romskt bibliotek och en E-tidning.

Romska biblioteket i Malmö är ett folkbibliotek för romsk litteratur och romskt kulturarv. Den 13 april invigdes det fysiska Romska biblioteken i Malmö och redan den 23 augusti kom det krav på nedläggning om det inte blev någon förändring. Det riktades bland annat skarp kritik mot att man ignorera det Romska perspektivet. 

Åsa Sandström återkom med svar på våra frågor.

På första frågan om vad de tänker om att det det finns ett missnöje och att det har skapats ett fristående digitalt Romskt bibliotek, svarar Åsa Sandström att:

Biblioteken i Malmö välkomnar alla initiativ som är läsfrämjande. Tråkigt såklart att detta kommer ur ett missnöje i relationen till det romska biblioteket inom Biblioteken i Malmö. Vi ser fram emot att fortsätta delaktighetsarbetet kopplat till utvecklingen av det romska folkbiblioteket på Stadsbiblioteket. Vår generella inställning är att biblioteken gärna samarbetar.

Som resursbibliotek har Biblioteken i Malmö ett nationellt ansvar som handlar om att stärka den romska minoritetens språk och litteratur samt att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor. Att vara ett resursbibliotek innebär att Biblioteken i Malmö har ett nationellt ansvar för att stärka den romska minoritetens språk och litteratur, där litteratur för barn och unga är särskilt beaktad.

När jag frågar om hur det som händer påverkar personalen som arbetar på det Romska biblioteket, och vad arbetsgivaren gör för att stärka personalen säger Åsa Sandström att:

Personalärenden kommenterar vi aldrig men vi kan se att den tidigare organisationen vägt tungt på arbetsgruppen. Därför kommer en framtida organisation att fördela arbetet på ett annat sätt med målet att komma i gång med spännande verksamhet under 2024.

Uppdraget till det Romska biblioteket i Malmö kommer från Kungliga biblioteket som utsett Malmöbiblioteken till resursbibliotek. Ett resursbibliotek är snarare en funktion än en fysisk plats, men resursbiblioteket för romani chib utgår från platsen Romska biblioteket.

Vilka lärdomar som finns att dra av det som hänt?

En lärdom vi kan dra från denna erfarenhet är att jobba med bredd och jämställdhet som förtecken i delaktighetsarbetet – låta många röster ta plats – samt formaliserat med tydliga mål och syftesbeskrivningar. Vi ser fram emot att göra detta bättre, menar Åsa Sandström.

Enligt hemsidan ska Romska biblioteket i Malmö vara en plats där romsk litteratur och kulturarv blir synligt och inkluderas i det allmänna. Målet med biblioteket är att det ska:

  • stärka läs- och litteraturfrämjande och göra det möjligt att hitta litteratur på romani chib.
  • främja de olika varieteterna och dialekterna av romani chib.
  • vara en resurs och ett stöd för bibliotek och intressenter samt för romska biblioteksanvändare.
  • stärka romers användning av digitala medier i syfte att stärka kunskapsbildning.
  • upplysa om antiziganism och förintelsen av romer.
  • erbjuda saklig folkbildning om minoriteten romers historia och kultur.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS