Nyheter| Stor ökning av barnfattigdom i Europa – barn i Rumänien riskerar att drabbas hårt

pixabay

Enligt siffror från Rädda Barnen och Unicef riskerar barnfattigdomen att öka med 86 miljoner. Länder i Europa och Centralasien står för den största ökningen. Ett av de länder som är särskilt drabbade är Rumänien, redan innan pandemin levde barnen i stor ekonomisk utsatthet. Enligt Rädda Barnens undersökning finns en oro för familjers ekonomiska situation och hur barn ska klara skolan. 

Redan innan pandemin riskerade en tredjedel av alla rumänska barn att hamna i fattigdom eller social utfrysning. Klyftorna riskerar att öka ännu mer när barn tvingas studera på distans. En undersökning som Rädda Barnen Rumänien (se bifogad fil) har gjort visar att mindre än var femte barn har tillgång till dator, laptop eller surfplatta för att kunna studera.

Vi är inte alla lika inför pandemin. Barnens situation riskerar att förvärras både på kort och lång sikt till följd av coronakrisen. För barn i Rumänien finns en stor risk att man halkar efter i skolan och att de som redan levde på marginalen drabbas extra hårt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen Sverige.

För föräldrar i Rumänien finns en stor oro för de finansiella konsekvenser som kommer av pandemin. 28 procent av alla tillfrågade föräldrar tror att ekonomiska problem är det som kommer drabba familjen mest. Samtidigt visar undersökningen att 88 procent behövt skära ner på kostnaden som är nödvändiga för barnen, exempelvis skolmaterial och hygienartiklar.

Att vara hemma med åtta barn och tillgodose deras behov är svårt även i normala tider. Nu är det väldigt, väldigt svårt, säger en av föräldrarna i undersökningen.

För romer i Rumänien är situationen extra svår. För romer som befinner sig i EU-länder, såsom Rumänien, lever ungefär 80 % i trångboddhet och 30 % saknar dricksvatten. Drygt hälften av alla romer i Rumänien saknar sjukvårdsförsäkring och uppgifter pekar på att läkare diskriminerar romer.

Det är direkt omöjligt att skydda sig mot pandemin när de mest grundläggande behoven inte tillgodoses. Familjer måste ha tillgång till sjukvård, medicin, mat och utbildning för att klara av den här krisen. Rädda Barnen i Rumänien har jobbat hårt för att säkerställa att 4600 barn och deras familjer fått sina rättigheter tillgodosedda sedan pandemin startade. Vi behöver hjälp med att hantera de 1,3 miljoner barn som nu lever i utsatthet. Under hela den här tiden har det varit svårt att hitta finansiering från EU eller regeringen, säger Gabriela Alexandrescu, executive president på Rädda Barnen i Rumänien.


Enligt en rapport skriven av Open Society Roma Initiatives Office finns en risk att de mest utsatta romer tvingas bryta karantän på grund av matbrist, vilket minskar möjligheten att få social hjälp och samtidigt ökar risken för att bli utsatt för polisvåld, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu