Nyheter| Regeringen ger extra stöd till demokratikämpar

Wikepedia

Coronapandemin innebär enorma konsekvenser för den globala utvecklingen. Den globala trenden av demokratisk tillbakagång och inskränkningar av mänskliga rättigheter, som kunnat noteras en längre tid, ser ut att förstärkas av pandemin och länders respons på den. Regeringen ökar därför sitt stöd till aktörer som främjar och skyddar mänskliga rättigheter och demokrati globalt. Totalt får aktörerna 116 miljoner kronor. Ökningen uppgår till 39 miljoner kronor.

Genom ett ökat kärnstöd från 12 miljoner till 17 miljoner kronor till European Endowment for Democracy – en nyckelpartner för Sveriges demokratiarbete – stärks stödet till oberoende medier och demokratiaktörers möjligheter att verka fritt. Ytterligare bidrag om 2 miljoner kronor till Independent Journalism Center i Moldavien stärker oberoende mediaorganisationers kapacitet att ställa om sin verksamhet i ljuset av den pågående pandemin. Stödet till utsatta människorättsförsvarare förstärks genom ett bidrag om 5 miljoner kronor till Civil Rights Defenders akutfond.

I dessa tider, när vi ser att stater använder pandemin som ursäkt för att inskränka demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer, ökar vi stödet till civilsamhället och dess utrymme att verka, inte minst i utsatta miljöer, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

De åtgärder som vidtas av olika länder för att hantera effekterna av pandemin behöver följas och dokumenteras för att säkerställa ansvarsutkrävande. FN spelar en central roll i dessa ansträngningar och därför ökar regeringen kraftigt kärnstödet med 25 miljoner till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Kärnstödet uppgår numera till 90 miljoner kronor. Regeringen har även beslutat att stödja institutet Varieties of Democracy vid Göteborgs Universitet med 2 miljoner kronor för ett projekt som undersöker konsekvenserna för demokratin av de åtgärder som stater vidtagit med anledning av covid-19.

Regeringens satsningar görs i en kritisk tid. Våra ansträngningar att stå upp för demokratin och mänskliga rättigheter genom att handfast stödja de som försvarar dessa frågor är mer relevant än någonsin. Demokratisatsningen i utrikespolitiken fortsätter i denna anda och med full kraft, avslutar Peter Eriksson pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu