Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet

pixabay

Idag inleds året för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. En särskild prioritering för det svenska ordförandeskapet är att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

Källa: regeringnen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det nordiska samarbetet är ett av världens äldsta regionala samarbeten och unikt i sitt slag. Det bygger på gemensamma värderingar, historia, kultur och språk. Det bidrar till fred, stabilitet och välstånd i Norden och i världen. Ordförandeskapet roterar mellan de fem nordiska länderna och samarbetet styrs av en gemensam vision som kallas Vår vision 2030. Visionen antogs av de nordiska statsministrarna 2019. Under perioden 2021–2024 inriktas arbetet på satsningar under de tre strategiska prioriteringarna om ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Ett säkrare, grönare och friare Norden

Ledorden för det svenska ordförandeskapet är ”ett säkrare, grönare och friare Norden”. Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är helt avgörande för vår konkurrenskraft och tillväxt.

– Det ska var enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Nu behöver vi gå från ord till handling och öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration. Det kommer att vara en prioritet under det svenska ordförandeskapet, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor.

Totalt kommer Sverige att ansvara för att arrangera och leda ett 100-tal möten på olika nivåer – digitalt och fysiskt i Sverige eller i Nordens Hus i Köpenhamn. Ett 20-tal kommer att vara på ministernivå och därtill arrangeras ett antal högnivåkonferenser. 

Läs mer: https://pub.norden.org/politiknord2023-730/index.html

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS