Hedersdoktor på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning

Södertörns högskola

Södertörns högskola har kurser i Romska Studier. Samtidigt har de en Doctor Honoris Causa, en hedersdoktor, som anklagats för antiziganism. Detta lät för orimligt för att vara sant, så DIKKO kontaktade högskolan för att höra hur detta kunnat hända.

Elena Marushiakova har ju blivit kritiserad för att hon tillskriver Romer negativa egenskaper som hon anser vara genetiskt betingade, och hon befäster därmed antiziganistiska stereotyper. Vi tycker att det är problematiskt att ha en hedersdoktor med den inställningen när man samtidigt har en kurs i Romska Studier. Vi ringde upp Peter Dobers, fakultetsnämndens ordförande.

(Rektor Gustav Ambergs, Södertörns Högskola, kontaktade DIKKO den 30 april med en önskan om en replik på artikeln.)

Kan du förstå att det är besvärande för oss som tillhör minoriteten, att det på så hög nivå finns en kvinna som befäster antiziganistiska stereotyper i sin forskning?

Jag förstår om du läser hennes forskning på det viset. Men de granskningar som vi och andra har gjort kan inte bekräfta det sätt som du och andra tolkar det på. Det är ju så med forskning, att man kan tolka resultatet på olika sätt, menar Peter Dobers

Om vi tittar på exempel på vad det är Marushiakova för fram i sin forskning och det hon skrivit, som Peter Dobers bedömer som öppet för tolkning, sticker några av hennes bidrag till historieskrivningen ut mer än andra.
 
Marushiakova har sedan 2001, varit involverad i genetisk forskning, alltså studier i rasbiologi. Hon använder sig också konsekvent av ordet ”zigeuner” (zigenare), och har för detta kritiserats av Romer sedan 1991. 

Genomgående använder hon en terminologi om romer som annars oftast används om djur. Exempelvis att ”zigenarna” är invasiva och inte vill domesticeras, och att romer har ett antal medfödda egenskaper som inte går att fostra bort. 

Marushiakova skriver: ”man föds som zigenare, man kan inte bli zigenare, och man är zigenare på livstid”. Ordet Rom anser hon vara en politiskt korrekt term utan relevans, och att inkludera romer i forskningen om romer avfärdar hon som ett uttryck för ”politisk korrekthet”. 

Allt detta fördes fram av medarbetare på Södertörns högskola i ett brev innan hon utnämndes till hedersdoktor. De visste. Allt detta på ett svenskt universitet år 2020.

Intervjun med Peter Dobers fortsätter att vara tämligen andefattig utan vare sig konkreta svar eller ställningstaganden.

Kritiken som framkommit mot henne är ju väldigt allvarlig. Tar ni det på allvar?

Ja, och det har fakultetsnämnden gjort, men högskolan har gått vidare med detta, svarar Peter Dobers.

Så ni är fortfarande nöjda med beslutet ni tagit gällande Elena?

Om vi blickar framåt, så ser vi att Jan Selling och de romska studierna har en viktig roll för högskolan. De som har stått bakom utnämningen av Marushikova som hedersdoktor kommer på sikt inte vara kvar på högskolan.

På frågan om de Romska kursernas innehåll så hänvisar Peter Dobers till ansvarig för Romska studier, Jan Selling. DIKKO ringde upp Jan Selling för att få ett förtydligande, och i hopp om att få en mer nyanserad bild av vad som skett på Södertörns högskola.

Vad lär man sig om när man läser Romska Studier?

Enligt vår definition av ämnet handlar Romska Studier om Romer, Romers interaktion med andra och andras syn på och interaktion med Romer. På Södertörns högskola har vi fokuserat specifikt på Romers rätt till skolgång och utbildning, antiziganism, språket Romani Chib och Romsk historia, svarar Jan Selling.

Är Elena Marushiakovas antiziganistiska forskning representativ för Södertörns högskola, eller har kursen i Romska Studier en mer nutida och mindre unken människosyn?

Samtliga nu anställda forskare och lärare vid Romska Studier på Södertörns högskola har tagit avstånd från den forskningstradition Marushiakova är del av. Detta har vi gjort genom en skrivelse till Högskolans ledning inför utnämningen av henne, eftersom vi påvisat att den traditionen är antiziganistiskt präglad. 

Det ingår i kursmålen på flera av våra kurser att kunna identifiera och kritiskt reflektera denna typ av antiziganism. När vi nyligen bildades som ämne skrev vi en deklaration som klart och tydligt visar att Romska Studier vid Södertörns högskola associerar oss med de delar inom forskningsfältet som gör upp med förlegade, koloniala och rasistiska synsätt. 

Denna riktning kallas Kritiska Romska Studier och vi har ett nära samarbete med Romska forskare vid CEU, Harvard och ERIAC kring detta. Jag upplever också att vi har ett gott förtroende hos olika Romska grupper i Sverige, vilket bland annat märks på att Romska studenter och doktorander söker sig hit, berättar Jan Selling

Under samtalet med Jan Selling blir det tydligt att delar av ledningen på Södertörns högskola skulle göra bäst i att ta tjänstledigt för att själva gå en kurs i romska studier. Detta för att slippa framstå som att de missade det tåg som körde bort från 30-talet och dess fruktansvärda värderingar.

Efter intervjuerna blir det också uppenbart att ledningen på Södertörns högskola gjort ett aktivt och medvetet val i Marushiakova, trots att de har flera medarbetare som påpekat det orimliga.
De har utnämnt en hedersdoktor vars hela karriär gått ut på att bygga antiziganistiska stereotyper, med en forskningsmetodik med rasbiologisk grund. 

Det står också fullständigt klart att fakulteten anser att den terminologi hon använder ses som representativ för den värdegrund som högskolan har. Fakultetsnämndens ordförande tycker även att det är öppet för tolkning om nedsättande uttryck gällande folkslag är just nedsättande eller inte.

Det finns en bra utbildning på Södertörns högskola i Romska studier, en adekvat högskoleutbildning. Därför känns det helt makabert att ta in en hedersdoktor vars värderingar ger intrycket av att bättre passa in i Nazityskland än i Sverige på 2000-talet.

I dokumenten nedan framgår de synpunkter som skickades till fakulteten inför utnämnandet av Marushiakova. I dokumenten framgår det att samtliga nu anställda forskare och lärare vid Romska Studier på Södertörns högskola har tagit avstånd från den forskningstradition Marushiakova är del av.

Artikeln på engelska Honorary doctor at the University of Södertörn conducts anti-ziganist research

Rektor Gustav Ambergs, Södertörns Högskola replik på artikeln. Södertörns högskolas klargörande om valet av hedersdoktor

Södertörns högskolan har fått ett regeringsuppdrag utveckla romsk lärarutbildning och romska studier. DIKKO skrev om detta i artikeln Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige

Hedersdoktor

Hedersdoktor är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet. En heders­doktor behöver inte vara aktiv på universitetet men har i regel påverkat universitetet positivt.

Linda Lundqvist
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS