Södertörns högskolas klargörande om valet av hedersdoktor

Södertörns högskola

Magasin DIKKO publicerade artikeln Hedersdoktor på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning, skriven av Linda Lundqvist, den 24 april. Rektor Gustav Ambergs, Södertörns Högskola, kontaktade DIKKO den 30 april med en önskan om en replik på artikeln.

Replik från rektor Gustav Ambergs, Södertörns Högskola

Med anledning av artikeln den 24 april 2021 om hedersdoktor vid Södertörns högskola vill jag som rektor klargöra följande:

Södertörns högskola har under lång tid arbetat med att bygga upp utbildning och forskning i romska studier, i samverkan med den romska minoriteten i Sverige. Högskolan tar bestämt och entydigt avstånd från alla typer av diskriminerande och antiziganistiska förhållningssätt.

När fakultetsnämndens beslut 2019 att utse professor Elena Marushiakova till hedersdoktor offentliggjordes, hade detta beslut inte förankrats hos alla lärare och forskare i romska studier. Dessa reagerade med hänvisning till både den interna processen och delar av professor Marushiakovas verksamhet. Högskolans fakultetsnämnd gjorde då en fördjupad granskning av professor Marushiakovas vetenskapliga arbeten, men kunde inte finna grund för den framförda kritiken. Högskolan står således fast vid utnämningen av professor Marushiakova till hedersdoktor.

De invändningar mot beslutet som lärare och forskare har är de naturligtvis fria att framföra. Högskolan vill fortsätta att utveckla utbildning och forskning i samverkan med den romska minoriteten i Sverige. Goda relationer med och förtroende från den romska minoriteten är av största vikt för högskolan. Diskriminerande och antiziganistiska förhållningssätt har ingen plats i högskolans verksamhet.

För Södertörns högskola
Gustav Amberg


With reference to the article of April 24 2021 about Honorary doctor at Södertörn University, I as
rector would like to clarify the following:

Södertörn University has for a number of years worked to build education and research in Romani
Studies, in interaction with the Swedish Roma community. The university does unambiguously and
emphatically reject all forms of discriminatory and antiziganist practices.

When the faculty board’s decision to award professor Elena Marushiakova the title of honorary
doctor in 2019 was made public, this had not been previously discussed with all teachers and
researchers in Romani Studies. They reacted, both against the internal process, and to parts of
Professor Marushiakovas scientific work. The faculty board of the university then conducted a more
in depth evaluation of Professor Marushiakovas scientific publications, but could not find a
foundation for the criticism brought forward. The university thus reaffirms awarding the honorary
doctorate to Elena Marushiakova. The reservations that teachers and researchers may have against
the decision they are of course free to express.

The University intends to continue to develop education and research in interaction with the Roma
minority in Sweden. Good relations with, and trust from, the Roma community is of the utmost
importance for the university. Discriminatory and antiziganist practices have no place at the
university.

For Södertörn University
Gustav Amberg

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS