Demokrati

Kraftsamling mot antiziganism en demokratisk fråga

Tidigare fanns Kommissionen mot antiziganism som var en kommitté tillsatt av regeringen. Uppdraget för Kommissionen var att skapa en kraftsamling mot antiziganismen samt komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionen lämnade in sitt slutbetänkandet till […]

Nyheter

Fortsatt ökning av anmälningar till DO

Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd […]