nyheter

Möte om Malmöforumet med statsrådet Anna Ekström

Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades […]

Uncategorized

Nyheter| EU-ledamöter kräver starkare åtgärder för diskriminering av romer

Nyheter Europaparlamentet skriver att parlamentet kräver starkare åtgärder för att förbättra integrationen i EU av romer, som fortfarande utsätts för omfattande diskriminering och fattigdom. Förslag för att förbättra romers integrering I en resolution som ledamöterna godkände vid […]

nyheter

Nyheter| Ansök till Aktivistakademin hos Civil Right Defenders

Civil Right Defenders startar en utbildning för personer som engagerar sig mot diskriminering eller sociala orättvisor, såsom antisvart rasism eller rasism i andra former, islamofobi, antiziganism, transfobi, homofobi, sexism, antisemitism, funkofobi eller hatbrott. Utbildning har […]

nyheter

Nyheter| Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism

Länsstyrelsen i Stockholms län får i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag. I uppdraget ingår att anordna riktade informationsinsatser på lokal och nationell nivå som samlar […]

Debatt

Debatt| Rasismen i Sverige jämförbar med USA

USA hade och tillämpade, apartheidlagstiftning, fram till 70-talet. Här skiljer sig inte Sverige och USA sig åt, för Sverige hade också samma typ av rasistiska lagstiftning fram till 70-talet. Den var bland annat riktad mot resande […]