Forum för levande historia svara på kritik mot lärarfortbildning

Tidningen Fokus skriver den 25 oktober kritiskt om en fortbildning för lärare om islamofobi arrangerad av Forum för levande historia. Baserat på detta har även Expressen på ledarplats kritiserat myndigheten.

Källa: levandehistoria.se

Som statlig myndighet både kan och ska vi granskas. Det välkomnar vi.

Myndigheten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Bland annat görs deltagarutvärderingar av alla fortbildningar som arrangeras för lärare och offentliganställda. Utvärderingarna av den aktuella fortbildningen analyseras just nu och liksom alltid kommer resultatet att ligga till grund för förbättringar i vår fortbildningsverksamhet. Vi samarbetar enligt vårt uppdrag nära med forskare, experter och praktiker och vi utvärderar även kontinuerligt dessa samarbeten. Så även här.

Några klargöranden:

Forum för levande historia har under 20 års tid arbetat med hågkomst av Förintelsen och att öka kunskapen om och motverka antisemitism. Det arbetet utgör alltjämt en central kärna i uppdraget. Vi samarbetar med Förintelseöverlevande, deras barn och barnbarn och judiska organisationer.

Vi arbetar mot alla former av förringande, förnekande och relativisering av Förintelsen. Forum för levande historia ser det aldrig som acceptabelt eller rättvisande att jämställa några händelser eller ageranden i historien eller i dag, med nazisternas agerande under Förintelsen.

Myndigheten har regeringens uppdrag att främja arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde. I detta ingår att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans i historien och i dag. Utgångspunkten är regeringens Nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, i vilken arbete mot islamofobi ingår. Att öka kunskaperna om en form av rasism innebär inte att förringa andra former. Tvärtom är det viktigt att förstå att olika former av rasism har vissa likheter, men också sin egen särart, inte minst antisemitismen.

Som sagt. Vi välkomnar granskningar och konstruktiv kritik.

Petra Mårselius
Överintendent vid Forum för levande historia

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS