Fördomar på förstasidan: Synen på romer och resande i två svenska dagstidningar under perioden 1888 till 1904

Skärmklipp

Dikt: Den grannesta flicka där hemma, pina å dö, ä Måns tattares svartögda Emma, e däjelig mö. Hennes hår dä ä svart som di mörkesta nättera. Ä då underlit då att jag längtar ätter’a? … Å far min han säjer där hemma att ja, ja är dum, som håller af Tattare-Emma. —Hva bryr ja mej um att tattare-Måns, hennes far, ä en stackare, å skälles för skojare, tjyfstryk å rackare!1

Källa: lup.lub.lu.se Författare: David Henderup Larsson
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Denna dikt med namnet ”Den grannesta flicka” är skriven av diktaren, kompositören och journalisten Levi Rickson under pseudonymen Jeremias i Tröstlösa och publicerad år 1893 i tidningen Arbetet. 2 Dikten är ett bra exempel på vissa av de föreställningar om resandefolket som fanns under tiden av diktens tillkomst. Fascinationen för det exotiska i Emmas svarta hår och svarta ögon och Tattare-Måns som kallas för skojare och rackare är två exempel på hur skrivelser om resande ofta såg ut i dagstidningar under perioden vid 1800-talets slut.

Romer och resande har blivit förtryckta och exkluderade från det svenska samhället i århundraden och slutet på 1800-talet var inget undantag. De kringresande grupper med romer som kom till Sverige togs ofta motvilligt emot eller motades bort av lokalbefolkning men även av statens representanter i polismyndigheten. Synen på de kringresande romerna var präglad av en dualism där man såg dem på både ett negativt och ett positivt vis. Å ena sidan såg man dem som en lägre stående och ociviliserad grupp som var oförmögna att vara del av det moderna industrialiserade samhället, å andra sidan som ett vackert, naturtroget, mystiskt och konstnärligt folkslag.

De föreställningar som fanns om romer och resande formade politiken som rörde dessa grupper i samhället. Uppfattningar om romer var ofta färgade av romantiserande eller diskriminerande toner och bidrog till en komplex och ofta motsägelsefull bild av romer och resande i det offentliga medvetandet. Detta fick långvariga effekter på både samhällsstrukturer och individuella attityder. Romer utgör en egen nationell minoritet sedan år 2000. Exakt hur många i Sverige som idag identifierar sig som romer är okänt men enligt en källa bor det idag omkring 50–100 tusen romer i Sverige. 3 Genom att belysa de historiska
rötterna till fördomar och föreställningar om romer och resande hoppas jag kunna bidra till kampen mot de fördomar om romer och resande som fortfarande finns i dagens samhälle.

1 Den grannesta flicka. Arbetet. 1893-12-15.
2 Svenskt biografiskt lexikon. Levi J Rickson. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6739 (Hämtad 2023-12-04)
3 Romska Ungdomsrådet. Sverige. Romernas historia. https://www.romernashistoria.se/kartan/sverige/ (Hämtad 2023-12-05)

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Fordomar_pa_forstasidan_Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS