Małgorzata Mirga-Tas textila verk utmanar antiziganistiska stereotyper

Foto: Marcin Tas

I textila verk, installationer, målningar och skulpturer utmanar Małgorzata Mirga-Tas antiziganistiska stereotyper. Våren 2023 presenterar Göteborgs Konsthall soloutställningen Suno Mange Dzalas / Jag har en dröm med den internationellt uppmärksammade polsk-romska konstnären.

Mirga-Tas är särskilt uppmärksammad för sina storskaliga textila verk, sydda av kläder från vänner och familj. Hon skapar färgstarka bildberättelser som integrerar konsthistoriska referenser, personliga betraktelser, romsk aktivism och historiska symboler som ingjuter stolthet och kraft i den romska identiteten, historien och gemenskapen. I flera verk skildrar hon romska kvinnors liv och vardag med stor detaljrikedom och ömhet för att lyfta kvinnans viktiga roll inom både den offentliga och privata sfären.

I utställningen presenteras en serie nya textila verk som gestaltar ögonblicksbilder ur den svensk-romska historien. Verken blandar vardagscener med porträtt av starka svensk-romska kvinnliga aktivister som Singoalla Millon, Diana Nyman och Rosa och Katarina Taikon som drivit kampen för romska rättigheter och jämlikhetsfrågor i Sverige. Här skapas en dialog som knyter samman den romska kampen över nationsgränser i syfte att lyfta, synliggöra och ena ett folk som i århundraden levt ett splittrat och kringvandrande liv i Europa.

Drömmen om ett samhälle fritt från diskriminering

Utställningen Suno Mange Dzalas som betyder Jag har en dröm på romani, anspelar på Martin Luther Kings berömda tal från 1962. Titeln är en kraftfull kommentar till de drömmar och förhoppningar som rymmer vardagslivets kärlek, vänskap och den viktiga relationen till varandra, såväl som den politiska kampen och drömmen om ett samhälle fritt från förtryckande strukturer, diskriminering och ojämlikhet.

2011 skapade Mirga-Tas det första polska offentliga minnesmonumentet över förintelsen av romer under andra världskriget där närmare en halv miljon romer dödades av nazisterna. Några år senare vandaliserades monumentet av okända gärningsmän och Mirga-Tas lät de trasiga delarna av skulpturen utgöra grunden för nya verk som skildrar det rasistiska våldets mekanismer.

Detta verk finns med i utställningen på Göteborgs Konsthall tillsammans med textila verk och målningar som skildrar romskt familjeliv och nio storskaliga nya verk som tar sin utgångspunkt i den svensk-romska historien och erfarenheten.

– Vi är otroligt stolta över att presentera Małgorzata Mirga-Tas fantastiska konstnärskap på Göteborgs Konsthall. Hennes storslagna och färgsprakande verk, som nu för första gången visas i Skandinavien och Sverige, spänner över både det personliga och politiska. Det är ett viktigt bidrag till att synliggöra romers erfarenheter idag, inte minst en ofta osynliggjord kvinnohistoria. Särskilt glada är vi över att presentera helt nya verk där hon riktar blicken mot Sverige. I den här processen har vi samarbetat med flera viktiga aktörer i Göteborg såsom Ingrid Schiöler som arbetat för romers rättigheter i över 40 år, Romano Center i Väst och förskolan Romano Ilo för att nämna några. De har alla varit otroligt generösa med sin tid och kunskap. Att kliva in i Mirga-Tas konstnärliga universum och ta del av alla de relationer som formas i skapandet av hennes verk, har stärkt mig i tron på den kollektiva kraften och konstens förmåga att förändra världen, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare för Göteborgs Konsthall.

Małgorzata Mirga-Tas

Małgorzata Mirga-Tas, född 1978 i Polen, är en polsk-romsk konstnär, pedagog och aktivist. Mirga-Tas tog examen från fakulteten för skulptur vid Konstakademin i Krakow (2004). Sedan 2011 har hon organiserat det internationella konstnärliga residensprogrammet Jaw Dikh! i Czarna Góra för utbyte mellan romska och icke-romska konstnärer.

Som första romska konstnär representerade Mirga-Tas Polen med den hyllade utställningen Re-enchanting the World på årets Venedigbiennal. Hennes verk har bland annat visats på den 11:e Berlinbiennalen (2020), Moravian Gallery i Brno (2017), Center of Polish Sculpture i Orońsko (2020), Museum of Modern Art i Warszawa (2020), på Art Encounters-biennalen i Timişoara (2019) och Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt i Köln.

2020 tog Mirga-Tas emot priset Politykas Passport för bästa konstnär från Polen. Hon har även tilldelats Maria Anto och Elsa von Freytag-Loringhoven konstpris (2021) som går till en ung konstnär som verkar för att motverkar utanförskap, diskriminering och främlingsfientlighet.

Utställningen Suno Mange Dzalas / Jag har en dröm öppnar den 28 januari och pågår till den 16 april, 2023. Curatorer för utställningen: Stina Edblom, konstnärlig ledare och Liv Stoltz, intendent för utställningar, Göteborgs Konsthall.

Utställningen presenteras i samarbete med Polska Institutet i Stockholm.

Relaterade länkar

Göteborgs Konsthall

Mirga-Tas’ textile works challenge antiziganist stereotypes

In textile works, installations, paintings and sculptures, Małgorzata Mirga-Tas deals with antiziganist stereotypes and engages in building an affirmative and situated iconography of Roma communities from the perspective of a feminism of minority. In January 2023 Göteborgs Konsthall presents the solo exhibition Suno Mange Dzalas / I have a dream with the Polish-Romani artist.

In portraying scenes from everyday life in Roma communities and settlements, Mirga-Tas challenges stereotypical depictions of Romani people, both in the past and present. She is especially recognised for her monumental textiles, sewn out of clothes from her family and members of her community. She creates colourful visual narratives that integrate references from art history, personal observations, Roma activism and historical symbols that fill Roma identity, history and community with a sense of pride. Several works tenderly portray the lives and everyday existence of Romani women in rich detail, highlighting the important role of women in the public and private spheres.

The exhibition Suno Mange Dzalas, which is romani for I have a dream, alludes to the famous speech given by Martin Luther King in 1962. The titel is a strong commentary to the dreams and hopes of every day life as well as the political struggle and dream of a society free from oppressive structures, discrimination and inequality.

New works based on Swedish Roma history

In 2011, Mirga-Tas created Poland’s first public monument honouring the Roma victims of the Holocaust during the Second World War, where nearly half a million Roma were killed by the Nazis. A few years later, the monument was vandalised by unknown perpetrators, and Mirga-Tas used the fragments of the sculpture to create a new sculptural work illustrating the mechanisms of racist violence.

This work will be featured at the upcoming exhibition Göteborgs Konsthall, along with new works based on Swedish Roma history and experiences.

– We are very proud to present Małgorzata Mirga-Tas’ fantastic artistry at Göteborgs Konsthall. Her magnificent and colourful work, shown for the first time in Scandinavia, span the personal and the political. It is an important contribution to making the Romani experience visible, in particular women’s history. Entering Mirga-Tas’ artistic universe has strengthened my faith in the collective power and ability of art to be a transformative force in society, says Stina Edblom, Artistic Director of Göteborgs Konsthall.

About the artist

Małgorzata Mirga-Tas, born 1989, lives and works in Czarna Góra in Spisz in Poland.

Małgorzata Mirga-Tas lives and works in Czarna Góra in Spisz in Poland. She graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow (2004). Since 2011 she has been organizing the international artistic residency program Jaw Dikh! in Czarna Góra, intended for Roma and non-Roma artists.

In 2022 Mirga-Tas was the first Roma artist to represent Poland at the Venice Biennale.and her works have been shown at several solo and group exhibitions, including the 11th Berlin Biennale (2020), the Moravian Gallery in Brno (2017), the Center of Polish Sculpture in Orońsko (2020), Museum of Modern Art in Warsaw (2020), at the Art Encounters Biennale in Timişoara (2019), Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt in Cologne.

Mirga-Tas has received the Polityka’s Passport for best artist from Poland in 2020, the Maria Anto and Elsa von Freytag-Loringhoven Art Prize for a Young Polish Artist (2021) counteracting exclusion, racial discrimination, and xenophobia.

The exhibition Suno Mange Dzalas / I have a dream opens on January 28 and runs until April 16, 2023 and is curated by Göteborgs Konsthall’s Artistic Director, Stina Edblom, and exhibition curator, Liv Stoltz.

The exhibition is presented in collaboration with the Polish Institute in Stockholm.

Relaterade länkar

Röhsska museet

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS