Nyheter| DIKKO skriver under deklaration för en stark demokrati

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen, se Vår demokrati

Magasin DIKKO, Deklaration för en stark demokrati, 2020-06-20

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden.
Demokratin får aldrig tas för given.

Se hela åtagandet HÄR

Skellefteå 2020-06-20
Ansvarig utgivare för Magasin DIKKO
Britt-Inger Hedström Lundqvist

Magasin DIKKO tar ställning för en stark demokrati

Britt-Inger Hedström Lundqvist har blivit intervjuad av Vår demokrati.

Nätmagasinet DIKKO vill uppmana fler att ta vara på rösträtten

Ett sätt att motverka rasism mot nationella minoriteter är att ta upp de frågor som engagerar dem och skapa förtroende för den demokratiska processen. Britt-Inger Hedström Lundqvist hoppas kunna visa på att politiken och politikerna tar de nationella minoriteternas frågor på allvar.

”Det skulle kunna skapa ett större engagemang från minoriteterna. Minoriteternas frågor och rättigheter har behandlats med armbågen och staten har fortfarande inte gett dessa den upprättelse de borde fått.

Exkluderandet av resande/romer i samhället genom tiderna har inneburit att det inte varit någon idé att engagera sig eftersom man ändå inte blivit inbjuden i finrummet utan fastnat i hallen med mössan i handen där barnen omhändertagits och de vuxna steriliserats. Vår förhoppning är att vi kan vara en del i att framföra vikten av att gå till valurnorna så att vi får en stark demokrati som är till för alla.”

För att läsa resten av intervjun klicka in dig HÄR eller i rubriken.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Magasin DIKKO har också skapat en flik som heter DEMOKRATI här på hemsidan där vi kommer samla de artiklar, intervjuer och reportage som tidningen gör som handlar om demokrati.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu