nyheter

Arvsfondsprojekt som rör nationella minoriteter

Allmänna arvsfonden ger stöd till flera projekt som rör Sveriges nationella minoriteter. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns […]

nyheter

Gipsy Queen: föreningen som dokumenterar det romska kulturarvet

Claudia Nordin är en av initiativtagarna till föreningen Gipsy Queen som tillsammans med Medborgarskolan har ett projekt med syftet att dokumentera och bevara det romska kulturarvet och föra det vidare till kommande generationer. Genom släktforskningen […]

Demokrati

10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor för demokratiprojekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning “Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”. Vi har valt ut projekt […]