TRUST skapar utbildning och bekämpar anti-ziganism med projektet TILLIT


TILLIT kommer med en lösning på presenterat problem genom att främja utveckling av interkulturell kompetens för romer och vuxna som inte är romer genom volontärarbete i samhällsbaserat och icke-formellt lärande miljö.

Projektbeskrivning
Trajosko Drom

TRUST (Teaming Up Roma and non Roma to volUnteer for Society Together) finansierat av Nordplus Adult är ett internationellt nordiskt-baltiskt projekt som syftar till att utveckla innovativt volontärprogram för romska och icke-romska vuxna baserat på interkulturell kompetens och inlärningsförmåga som söker ömsesidigt förtroende och social integration. Enligt olika undersökningar stöter romer på en mängd sociala hinder och fördomar som hindra allvarligt deras förmåga att effektivt delta i det offentliga, kulturella och politiska livet. Det är också sant för det vanliga icke-romska samhället som ofta undviker kontakt och ömsesidig verksamhet. TILLIT kommer med en lösning på presenterat problem genom att främja utveckling av interkulturell kompetens för romer och vuxna som inte är romer genom volontärarbete i samhällsbaserat och icke-formellt lärande miljö.

Projektet kommer också att främja målen för Europarådets strategiska handlingsplan för inkuldering av romer och resande i samband med att stödja demokratiskt deltagande och främja allmänhetens förtroende och ansvarstagande, möjliggöra tillgång till utbildning och bekämpa anti-ziganism. Projektet kommer att genomföras av fyra organisationer, experter inom icke-formell vuxenutbildning, brobyggande och romsk inkludering från Litauen, Lettland och Sverige. Projektet kommer att resultera i publicera en handbok och ett innovativt volontärprogram för romer och icke-romska vuxna volontärer för social integration, skapa en webbplats med bästa praxis, organisera paneldiskussioner och konferenser om detta ämne och organisera nationella utmärkelser för bästa volontärer för social integration. Projektet kommer att vara av intresse för andra som arbetar med icke-formella utbildningsmetoder, det romska civilsamhället, socialarbetare och akademiker, statliga institutioner och centrum för vuxenutbildning.

Mål

– Projektledningskunskaper internationellt förbättras av varje partnerorganisation, utvecklade internationella kommunikations- och riskhanteringsstrategier, mänskliga och tekniska resurser i varje organisation, nytt arbetsmaterial skapas.

– Deltagarna får tillgång till innovativ icke-formell inlärningsmiljö med möjlighet att utveckla interkulturell kompetens, kommunikationsförmåga, teamarbete, gemenskapskänsla, socialt ansvar, motivation och självkänsla.

– Externa organisationer som arbetar med icke-formell vuxenutbildning eller romsk inkludering kommer att få ett innovativt verktyg för att involvera vuxna romer och icke-romer i volontäraktiviteter i sina aktiviteter.

Tidsperiod

 2020-2022

Finansiär

    Home – Nordplus (nordplusonline.org)        

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS