Södertörns högskola, hedersdoktor och antiziganistisk forskning. Vad hände sen?

pixabay

För cirka ett år sedan granskade magasin DIKKO Södertörns högskola och deras utnämning av Elena Marushiakova till Doctor Honoris Causa, hedersdoktor. Orsaken till granskningen var att Marushiakova anklagats för antiziganism.

Många Resande och Romer har skrivit till oss på DIKKO om hedersdoktorstiteln, före, under och efter reportageserien som vi publicerade. En del var upprörda över att exotiseringen får fortgå och ifrågasatte lämpligheten i att just Elena Marushiakova hade fått utnämningen. Vi har också fått frågan om vad som har hänt under året som har gått.

Vad var det som väckte reaktioner?

Elena Marushiakova har sedan 2001 varit involverad i genetisk forskning, alltså studier i rasbiologi. Hon använder sig konsekvent av ordet ”zigeuner” (”zigenare”), och har kritiserats av Resande och Romer sedan 1991 för användandet av ordet. Kritiken mot henne är att hon tillskriver Romer negativa egenskaper, något som Marushiakova menar är genetiskt betingade. Ett påstående som gör att hon befäster antiziganistiska stereotyper. Dessutom använder hon en terminologi om Romer som annars oftast används om djur. Exempelvis säger hon att: ”zigenarna” är invasiva och vill inte tämjas.

”zigenarna” är invasiva och vill inte tämjas

Ordet invasiv kan användas som en medicinsk term, om en tumör eller infektion som sprider sig till omgivande vävnad. Eller så kan invasiv stå för en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sedan sprider sig och skadar ekosystemet. Lupiner som vi numer försöker utrota är exempel på en invasiv art. .

Marushiakova menar att Romer har ett antal medfödda egenskaper som inte går att fostra bort.  Hon skriver: ”man föds som ”zigenare”, man kan inte bli ”zigenare”, och man är ”zigenare” på livstid”. Ordet Rom anser hon vara en politiskt korrekt term utan relevans, och att inkludera Romer i forskningen om Romer avfärdar hon som ett uttryck för ”politisk korrekthet”. 

Konspirationsteori

DIKKOs ”agenda” ifrågasattes i samband med att vi släppte reportaget om Elena Marushiakova. Vem låg egentligen bakom det vi skrev? Hoten och anklagelser haglade in från utländska anonyma mail-konton. I argumentationen, där kritiker försökte bevisa att vi hade fel, framkommer även de åsikter vi från början kritiserade mer tydligt. I frågeställningen om vem som är en ”riktig” Rom eller inte så framkommer synen på människors nedärvda egenskaper kopplade till folkslag. Med utgångspunkt i Marushiakovas forskning funderade vi över de anklagelser som vi fick om vårt bristande Romska ursprung. Menar man att vi på redaktionen inte delar den ”zigensk asocialitet” som Marushiakova skriver om i sin forskningsrapport från 2005 eller på vilket sätt är vi inte ”riktiga” Romer.

Det stora rabalder och de upprörda känslorna som visade sig efter vår första artikel kan ha kulturella förklaringar. I Sverige är det inte kontroversiellt att ifrågasätta att någon använder nedsättande ord om olika folkgrupper. Skulle nedsättande ord onyanserat användas i forskning i Sverige skulle den anses direkt oseriöst. Problemet är kanske inte så mycket Marushiakovas forskning utan att det är i Sverige som hon blivit utnämnd till hedersdoktor och det av ledningen på Södertörns högskola. Och det var hur den utnämningen gick till som DIKKO ifrågasatte.

Vi kontaktade rektor och professor i strömningsmekanik Gustav Amberg, Söderns högskola, via mail, där vi berättade att vi skulle göra en återblick och frågade om vad som har hänt under året som har gått. Vi ställde också frågan om Södertörns högskola hade ändrat något i sina rutiner.

I allt väsentligt beskriver den replik (se länken nedan) vi skickade till er 30 april förra året fortfarande läget. Jag har inget att tillägga utöver detta, besvarar rektor Gustav Amberg det mail med frågor som vi skickade.

Södertörns högskolas klargörande om valet av hedersdoktor

Utifrån det svaret och den replik som DIKKO fick, den 30 april 2021, så är läget det samma. Inga nya rutiner och ingen uppföljning. Förra året ställde vi även frågor till Peter Dobers fakultetsnämndens ordförande som är det organ som beslutar om hederdoktorstitlarna. Peter Dobers är professor i företagsekonomi:

Kan du förstå att det är besvärande för oss som tillhör minoriteten, att det på så hög nivå finns en kvinna som befäster antiziganistiska stereotyper i sin forskning?

Jag förstår om du läser hennes forskning på det viset. Men de granskningar som vi och andra har gjort kan inte bekräfta det sätt som du och andra tolkar det på. Det är ju så med forskning, att man kan tolka resultatet på olika sätt.

Vem kan bli hedersdoktor och vem beslutar

Hedersdoktor är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet. En heders­doktor behöver inte vara aktiv på universitetet men har i regel påverkat universitetet positivt. Hedersdoktorer är goodwill-ambassadörer och de har på något sätt gjort en beundransvärd insats inom det område de får sin hedersdoktors titel.

På Södertörns högskolas hemsida står det att hedersdoktorstiteln förärar de en person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för högskolan (som helhet eller inom något av dess ingående ämnen och program) och därigenom främjat högskolans forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit till högskolans utveckling, ett hedersdoktorat. Hedersdoktor är en hederstitel och tilldelas personer utan att de avlagt en doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden vid högskolan. Hedersdoktorer utses av högskolans fakultetsnämnd efter nomineringar och motiveringar från medarbetare eller studentkåren vid högskolan.

Alltså kopplar man utnämnandet till Södertörn högskolas studentkår och medarbetare. Den som nominerad Elena Marushiakova arbetade på en annan avdelning än Romska studier och hade därmed inte all kunskap om hennes forskning. Det är viktigt att understryka att den personen gjorde inget fel utan hen har agerat helt enligt de regler som finns för nominering.

Den beslutande instans för vem som ska bli hedersdoktor på Södertörns högskola är fakultetsnämnden. Där varken Peter Dobers, ordförande när Marushiakova fick sin hedersdoktors titel, eller någon annan av ledamöterna hade koppling till de Romska studierna som bedrivs på högskolan.

All personal inom de Kritiska romska studier protesterade mot utnämningen

På Södertörns högskola bedriver man Kritiska romska studier vilket innebär att högskolan har en samlad expertis av kunskap om Resande/Romer och den forskning som finns på högskolan. Men istället för att lyssna till sina experter låtsas man som de inte finns. All personal inom de Kritiska romska studier protesterade mot utnämningen. Trots det utnämnde Södertörns högskola Elena Marushiakova till hedersdoktor.

Som ämnesansvarig för Romska studier vid Södertörns högskola vill jag förtydliga att alla anställda i ämnet uttryckligen motsatt oss utnämningen av Marushiakova till hedersdoktor. Vi menar också att högskolans avståndstagande från antiziganism rimmar illa med att man fortfarande försvarar en forskning och verksamhet vilka av expertis inom ämnet bedömts ha antiziganistisk inriktning menade ämnesansvarige Jan Selling i sitt uttalande.

Ämnesansvarig i romska studier: ”Högskolans egen expertis på antiziganism underkänns av ledningen”.

Det kan vara svårt, men ändå otroligt viktigt, att ta ansvar för allt som sker på en arbetsplats oavsett om det är en högskola eller en tidning. Så kanske borde Södertörns högskola trots allt se över sina rutiner när det kommer till att utnämna hedersdoktorer. Vi på magasin DIKKKO har diskuterat och analyserat utifrån de trakasserier som uppstod i samband med artiklarna om hedersdoktorn. Vi har skapat strategier för att hantera svåra situationer etiskt rätt på vår arbetsplats. Att stanna upp och diskutera känslor som samvete, empati, rätt och fel är ibland komplicerat men viktigt. Som arbetsgivare oavsett om man är en tidning eller en högskola behöver man skapa rutiner så att alla känner sig bekväma med det som händer och för att kunna tillvarata den kompetens som den egna personal besitter. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig på alla arbetsplatser för ett fortsatt bra arbete och nöjda medarbetare.

Läs mer i ämnet:
Hedersdoktor på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning
Honorary doctor at the University of Södertörn conducts anti-ziganist research
När Södertörns högskola blev Hogwarts
Magasin DIKKO är med i Radio Romanos intervjureportage

Fler artiklar som berör Elena Marushiakovas forskning
How to detect antigypsyism and racism in academic research on Roma
Romers DNA missbrukas
Sluta hälla vatten på rasismens kvarnar i rapporteringen av ”romska rättegångar”

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS