När Södertörns högskola blev Hogwarts

Foto Viveka Strömberg Queen of selfies

DIKKOs artikel om Elena Marushiakovas hedersdoktorstitel har väckt många reaktioner. Många resande och romer har skrivit online, och till oss på DIKKO, och varit väldigt upprörda över att exotiseringen får fortgå. Vi har också fått kritik, framförallt från anonyma mailadresser som påstås tillhöra akademiker och kollegor till Elena Marushiakova runt om i världen. Kritiken har varit av varierande kvalitet, och rört allt från hot om stämning för ärekränkning, till anklagelser om att vi som driver DIKKO inte tillhör den romska gruppen på riktigt.

Och här stannade vi till lite. Helt plötsligt har diskussionen hamnat i en Harry Potter-bok, och vi har blivit anklagad för att ha mugglarblod. Att få sina åsikter underkända för att inte vara rasren nog. Det känns orimligt att ens behöva poängtera att DIKKO aldrig har haft några ambitioner gällande den frågan, men så är det i alla fall.

Tongångarna har varit höga, och responsen från kritiker har varit utformad som om vi DIKKO underkänt hela forskningsfältet, och all forskning Elena Marushiakova utfört, vilket givetvis inte är fallet. Det är egentligen inte ens henne kritiken gäller. Det vi ifrågasätter är varför en svensk högskola utnämner en hedersdoktor som anser att romer har medfödda, naturliga och urgamla egenskaper. En etnisk särart baserad på biologi. Det är otrevligt på samma sätt som när min kompis dotter började dansa, och en annan förälder tyckte det var bra, eftersom dottern på grund av sin hudfärg borde ha ”rytmen i blodet”. I Marushiakovas fall handlar det dessutom om att anse att egenskaperna är negativa.

Foto Ylva Hedin

Det finns två forskare i Göteborg, som suttit år efter år för att studera manliga råttor för att ta reda på vad som skulle framkalla homosexualitet hos råttorna. Det är givetvis absurt, men hur dumt det än är, så måste man få forska om teorier man har. Det som hade varit yttermera problematiskt är om dessa forskare blivit inbjudna som talare på Pride. Och det är där kritiken ligger. Att ledningen på Södertörn utsåg Marushiakova till hedersdoktor, baserat på forskning hon gjort som befäster fördomar om romer.

DIKKOs ”agenda” har också ifrågasatts. Vem som egentligen ligger bakom. Det är väl ändå bra skitnödigt om det inte går att uttrycka en åsikt utan att det ska finnas en stor konspiration bakom. Har människor verkligen så till den milda grad slutat tänka själva?

I argumentationen, där kritiker från anonyma mail-konton försöker bevisa att vi har fel, så framkommer just de åsikter vi från början kritiserade mer tydligt. Och tydlighet är bra. I frågeställningen om vem som är en riktig rom och inte så framkommer ju med all önskvärd tydlighet synen på människors nedärvda egenskaper, kopplade till folkslag. Med utgångspunkt ur Marushiakovas forskning undrar vi vari vi brister i vårt romska ursprung. Anses vi inte dela ”zigensk asocialitet” som hon skriver om i sin forskningsrapport från 2005?

Foto Kim Bjurström

Marushiakova har i två mail ombetts ge sin syn på den kritik som framkommit mot henne, när vi skrivit om Södertörns agerande gällande hedersdoktorsutnämningen. Hon har inlett båda mailen med diverse invektiv riktat mot medlemmar i DIKKOs redaktion, samt mot Jan Selling, som är den forskare på Södertörn som öppet kritiserat utnämningen av henne efter vår artikel. Hon har också hotat med diverse repressalier i form av anmälningar för olika typer av brott hon anser att DIKKO begått mot henne genom att publicera kritik mot utnämningen. Sakfrågorna har hon dock inte velat kommentera. Vi fick först ett mail med ett officiellt uttalande, som hon sedan drog tillbaka. Vi har av respekt för Elena Marushiakovas önskan att inte delta, valt att inte publicera det.

Delar av konflikten har kulturella förklaringar. I Sverige är det nämligen inte kontroversiellt att ifrågasätta att någon använder nedsättande ord om olika folkgrupper. Skulle nedsättande ord användas i forskning skulle det anses direkt oseriöst. Problemet blir att det är i Sverige Marushiakova är utnämnd till hedersdoktor, av ledningen på Södertörns högskola och det är hur den utnämningen gått till som DIKKO ifrågasätter.

Att bemöta kritik mot forskning genom att misstänkliggöra den som kritiserar för att vara mugglare är riktigt magstarkt. Det ska bli spännande att se vad ledningen på Södertörns högskola gör nu när de sömndrucket inser att de satsat sitt anseende på team Slytherin.

Foto Tintin Elander

Linda Lundqvist, chefredaktör
Britt-Inger Hedström Lundqvist, ansvarig utgivare
redaktionen@dikko.nu

Romska studier Södertörns Högskola Våren 2020
Hedersdoktor på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning
Södertörns högskolas klargörande om valet av hedersdoktor
Ämnesansvarig i romska studier: “Högskolans egen expertis på antiziganism underkänns av ledningen”


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS