Nyheter| Romska studier Södertörns Högskola Våren 2020

Foto Linda Lundqvist

INRIKES| DEN ROMSKA MINORITETENS NUTIDA SITUATION
Kursansvarig: Jan Selling
Distanskurs 7,5 HP, 50 % Första halvan av VT 2020
https://www.sh.se/program–kurser/kurser/grund/den-romska-minoritetens-nutida-situation
Kursen är för dig som vill förstå den romska minoritetens politiska, sociala och kulturella rättigheter. Du får studera romsk aktivism inom bland annat politik, litteratur och musik. Särskilt fokus läggs på nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt. Kunskap om den romska minoritetens nutida situation är viktig inom flera yrkesområden.

ANTIZIGANISM SOM HISTORISKT OCH NUTIDA FENOMEN
Kursansvarig: Jan Selling
Distanskurs 7,5 HP, 50 % Andra halvan av VT 2020
https://www.sh.se/program–kurser/kurser/grund/antiziganism-som-historiskt-och-nutida-fenomen
Vill du bredda din allmänbildning? Vill du förstå antiziganismens roll i samhället, både idag och historiskt? Kursen är för dig som vill lära dig mer om antiziganism. Du studerar antiziganism som fenomen och ges förståelse över antiziganismens historiska utveckling. Du får även studera hur antiziganismen kan komma till uttryck idag.

DET ROMSKA SPRÅKETS NUVARANDE SITUATION
Kursansvarig: Kimmo Granqvist
Campuskurs 7,5 HP,25 %
https://www.sh.se/program–kurser/kurser/grund/det-romska-sprakets-nuvarande-situation
Vill du öka dina kunskaper om det romska språket, romani chib? Det romska språkets nuvarande situation ger dig insikt i forskningsfältet romani chib med dess olika dialekter och varieteter. Du studerar även dess situation i samhället idag. Kursen är kompetenshöjande för alla yrkesgrupper som arbetar med människor.

Lycka till!
Redaktionen
redaktionen@dikko.nu