Antiziganism och de två regeringsuppdragen diskuterades på Södertörns högskola den 9 december 2022

wikimedia

Södertörns högskola har haft bråda dagar med studentmöte, diskussion om kommissionen mot antiziganism och samtal om de två regeringsuppdrag som Södertörns högskola fått som rör den romska minoriteten. Första dagen var studenternas dag och andra dagen avhandlades Kommissionen mot antiziganism och de regeringsuppdrag som Södertörns högskola har fått på sitt bord.

Studentmöte för romska studenter

Studentmötet som var den 8 december syftade till att skapa en nätverkspunkt för romska studenter som befinner sig över hela Sverige. De studenter som DIKKO har pratat med talade verkligen uppskattande om mötet där fick träffas, utbyta tankar och erfarenheter, och inte minst umgås och nätverka.

De studenter som DIKKO har pratat med talar verkligen uppskattande om mötet där fick träffas, utbyta tankar och erfarenheter, och inte minst umgås och nätverka.

Esma Veselovski-gudinci berättar för DIKKO att:

– Jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt givande, med bra tal och presentation av forskning som Jan Selling gjort. Han pratade om Antiziganizm vilket JAG föredrar och kalla för ANTI ROMA. För vi kämpar mot ordet Z…. Selling pratade också om de romska folket som var inskrivna i den svenska Vitboken. Det var en dag där bara studenter från olika romska grupper träffades. Det var väldigt intressant och det var mest yngre även om det fanns några som var äldre, som också studerar.

Vi hade aktiviteter kring olika tema som till exempel om minoritets-stress. Vissa ungdomar känner av den när de inte vågar säga att de är romer. Men de är innerst inne stolta över att de är romer. Det var roligt att träffa andra från olika romska grupper. Speciellt roligt var det att vi var så många tjejer och kvinnor. Jag hoppas det blir sådan möten för det var verkligen givande, avslutar Esma och är mycket nöjd med sin dag.

Svenska kommissionen mot antiziganism

På förmiddagen den 9 december pratades det om den Svenska kommissionen mot antiziganism som ofta nämnts som ett lovande exempel på hur regeringar kan ta ansvar för att ta itu med antiziganismens historia och öka medvetenheten om romers rättigheter. Södertörn bjöd på en mer nyanserad diskussion – vad har denna kommission lyckats åstadkomma? Vilka har varit svagheterna? Och vad kan vi lära oss?

Experter från Finland, Tyskland, Norge och Sverige, samt de som arbetar på europeisk nivå, fanns med för att presentera sina erfarenheter i kampen mot historiskt förankrad antiziganism och politiska processer kring främjandet av romernas rättigheter. Romska och icke-romska akademiker, advokater, representanter för den svenska regeringen och det romska civilsamhället diskuterade övergångsrättsliga verktygen för att ta itu med de mörkaste kapitlen i romernas förflutna och pågående antiziganism.

Evenemang faller inom ramen för EU:s finansierade projekt ”Paving the way for Truth and Reconciliation Process to address antiziganism in Europe: Remembrance, Recognition, Justice and Trust-Building”. Projektet förkortas till ’CHACHIPEN’.

Vi som var med under dagen, oavsett om vi var på plats eller satt med på zoom, fick lyssna till många engagerade och kloka personer som brinner för romers kamp. Den som gjorde största intrycket på mig personligen var Hans Caldaras som pratade om mänskliga rättigheter. Det var en givande dag och ett stort tack till Valeria Redjepagic och Jan Selling som arrangerat dessa dagar.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Södertörns högskola får två två regeringsuppdrag som rör den romska minoriteten.

På eftermiddagen var det sen dags för Södertörns högskola att prata om de två regeringsuppdrag som de har fått som rör den romska minoriteten. Uppdraget att stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråket romani chib och det uppdrag som i regleringsbrevet benämns som
Lärarutbildning i minoritetsspråk.

Södertörns högskola redovisade mycket av sitt tidigare arbete och hade inte så stort fokus på regeringsuppdragen. Däremot så tog de in deltagarnas åsikter, negativa, framtiden, och önskemål och tips att ta med sig in i utformandet av regeringsuppdragen. Vi hamnade då i olika digitala rum där vi skrev ner det vi ville få fram och skickade sedan dokumentet till högskolan via mail.

Under själva mötet fanns det möjligheter att ställa frågor till Södertörns ledning, vilket var bra. Där kom fram att det inte finns någon oberoende romsk referensgrupp för högskolan, något som fanns tidigare. Skolan sa att de skulle se över detta inför framtiden. Och att skolan inte har några romska akademiker som är tillsvidare anställda. Det finns romer anställda på timmar och i projektform men inga som är tillsvidareanställda. Vilket måste ses som en brist för en högskola som ska ha hand om romska utbildningar på uppdrag från regeringen.

Södertörns högskola har idag Kritiska romska studier inhysta hos dig. Kritiska romska studier handlar om romer, romers interaktion med andra och andras syn på och interaktion med romer. Södertörns högskola har via Kritiska romska studier fokuserat på romers rätt till skolgång och utbildning, antiziganism, romsk lingvistik och romsk historia. Jan Selling är docent, lektor och ämnessamordnare i ämnet, vilket gör att det finns en bra bas att luta sig mot för de två regeringsuppdragen som skolan nu har blivit tilldelade.
Det kommer bli spännande att följa utvecklingen på Södertörn och hur de två regeringsuppdragen utvecklar sig.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
BILAGA-6-uppdrag-till-lunds-universitet-stockholms-universitet-umea-universitet-och-sodertorns-hogskola-att-starka-de-nationella-minoritetssprakenLadda ner

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS