Sluta hälla vatten på rasismens kvarnar i rapporteringen av ”romska rättegångar”

pixabay

Patriarkal kultur, hederskultur och sexuellt våld är förkastligt oavsett om det är hos majoritets- eller minoritetssvenskar. De som vågar stå upp mot sådana fenomen förtjänar allt stöd. Men vi menar att det måste vara möjligt att stå upp mot sexism och patriarkat utan att skapa rasism. Och här har Expressen svikit sitt uppdrag som liberal tidning. Det har redan lett till en ny våg av hat och hot mot romer.

Debattartikeln har tidigare varit publicerad i ETC

Expressens artikelserie om romer i Malmö (juni 2021) brister på många punkter som vi går in på nedan. Men först ska sägas att Expressen svek sitt uppdrag en gång till när de vägrade ta in denna debattartikel. Expressens debattredaktör Per Zettermark menade att artikeln var för skarp: ”Vi  tar inte in debattartiklar som på det här sättet sågar vår journalistik.” Vi menar nämligen att Expressens journalistik i det här fallet är ett haveri.

Detaljrikedomen (8/6) gör att den våldtäktsmisstänkta mannen och därmed även den utsatta flickan lätt kan identifieras. Serien brister även i journalistiskt hantverk, eftersom man tydligen arbetat utifrån principen ”kolla aldrig en bra story – då kanske den spricker”. Artiklarna har uppenbart inte granskats av oberoende romer med sakkunskap eller expertis inom forskningsfältet. En informell domstol eller konfliktlösningsråd säljer kanske inte, men drar man på löpsedeln till generaliseringen ”ROMSK” i kombination med skumrask och grova brott går kalkylen hem.

Det är ingen slump att de snaskiga detaljerna i just detta fall läggs bakom en betalvägg. Det skulle vara intressant att veta hur många som betalat extra för att få sina fördomar om romer bekräftade och inspireras till anonymt nättrollande.

Journalisten har istället baserat sin fakta främst på forskaren Elena Marushiakova, som byggt sin karriär på att objektifiera romer. Hennes rasistiska synsätt märks i språkbruket: hon skriver om romsk invasion i Europa och låter sälja sin bok med ord som att ”romer vill inte domesticeras, de vill leva annorlunda”. Därför har hela avdelningen romska studier på Södertörns högskola tagit avstånd från att hon utnämndes till hedersdoktor 2020. Bedömningen fick i dagarna stöd av den tyska förbundsdagens oberoende expertkommission mot antizigansim som bekräftar att denna forskningsriktning är präglad av rasistiska vanföreställningar.

Artiklarnas upplägg stämplar kollektivt alla romer negativt. Hade man kollat storyn kunde man fått veta att de största romska grupperna i Sverige – resande, romer från Balkan och finska romer aldrig praktiserat denna form av kriss och att det inte i någon romsk grupp i Sverige är ett dominerande fenomen. Det finns en konstant debatt bland romer – Katarina Taikon skrev kritiskt om patriarkala strukturer redan 1963.  Man hade också fått veta att det, där kriss förekommer, är mycket sällsynt att allvarliga brott tas upp, utan snarare kan vara en högst legitim form av konfliktlösning – inte olik den som finns i alla kulturer, inklusive den majoritetssvenska. Expressens kollek­tivanklagelser mot den nationella minoriteten romer visar sig vara ännu en antiziganistisk karikatyr.

Det kanske största övertrampet är Expressens undfallenhet mot polisen som enda expertgrupp som får komma till tals. Vi får veta att poliser begår tjänstefel genom att uppmana romer att lösa sina tvister själva, istället för att göra anmälan. Befälet Patrik Andersson säger att hade man bara fått fortsätta med massregistrering av romer skulle problemet vara löst (9/6). En praktik som avslöjades i 2013 och som ledde till att polisen fälldes i svensk domstol. Att inte detta är den största nyheten i artikeln, att inte detta är rubriken – att polisen inte vill behandla romers anmälningar, men påstår att det hela vore löst om fick upprätta romregister – är obegripligt.    

Dags att nyktra till och sluta hälla vatten på rasismens kvarnar. Kvinnor har rätt till trygghet. Romer har rätt att bemötas med samma respekt som andra. Patriarkat och rasism har ingen plats i ett demokratiskt samhälle.

Slutligen: rasism har alltid funktionen att distrahera från brännande samhällsfrågor. En fråga som  engagerar många romer just nu, men som kommer i skymundan, är att romer måste inkluderas i Förintelsens minne, både i den stundande Malmö-konferensen och i det planerade Förintelsemuseet.

Sovlor Lauritzen, docent i pedagogik och lektor i romska studier på Södertörns högskola
Jan Selling, docent i historia och lektor i romska studier på Södertörns högskola
redaktionen@dikko.nu

Läs fler artiklar om kris/krisi HÄR


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS