Blänkare

Webbutbildning om jämlikhet för romer

Webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden ger dig som leverantör och arbetsgivare kunskaper om romers villkor på arbetsmarknaden Webbutbildning om jämlikhet för romer Romer vittnar om att tillgången till arbetsmarknaden är kantad av en rad […]

Nyheter

Utbildning om minoritetslagen i Umeå

Umeå kommun bjuder in till ett digitalt utbildningstillfälle om grundskyddet i minoritetslagen och mänskliga rättigheter för nationella minoriteter torsdag den 25 november klockan 17.30-20.00 med Marie B Hagsgård. Marie B Hagsgård är president för Europarådets […]

Nyheter

Romska livsvillkor en webbaserad utbildning

RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) i Malmö har tagit fram en utbildningen via ett samarbete mellan HÅPP (Hållbar plattform för kompetensutveckling). Romska livsvillkor är en webbaserad utbildning med fokus på romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning. Upplägget för […]