Romska livsvillkor en webbaserad utbildning

Foto: Malin A Junkka

RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) i Malmö har tagit fram en utbildningen via ett samarbete mellan HÅPP (Hållbar plattform för kompetensutveckling). Romska livsvillkor är en webbaserad utbildning med fokus på romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning. Upplägget för utbildningen består av två delar, en webbaserad och en forumträff.

Den webbaserade utbildningsdelen

Denna utbildningsdel gör du själv i egen takt utifrån dina egna förutsättningar. Diskutera gärna tidsupplägget med din chef och omsorgspedagog så att det passar både dig och din arbetsplats. Det går bra att göra hela utbildningsdelen vid ett tillfälle, eller att dela upp på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar denna utbildningsdel cirka en och en halv timme.

Utbildningsdelens olika delmoment tar olika lång tid. Bäst är att genomföra dem i den givna ordningen, alltså börja med delmoment ett.

Delmomentens uppskattade tid:

  • Delmoment 1: 5 minuter: Vad är RIKC och Podd, Begreppspodd
  • Delmoment 2: 60 minuter: De fem minoritetsgrupper och Film, Romsk inkludering på kommunal nivå samt Målet för minoritetspolitiken
  • Delmoment 3: 20 minuter: Allas lika värde och reflektionslogg
  • Till sist: 10 minuter: Vad ska vi göra under forumträff? och utvärdering.

Utbildningen avslutas med en föreslagen forumträff där tanken är att medarbetarna tillsammans på sin arbetsplats kan diskutera det de tagit del av. Nu finns utbildningen på RIKC:s hemsida här och är öppen för alla att använda sig av.
I begreppspoddeförklarar man tre viktiga och vanligt förekommande begrepp. Begreppen och ordningen som de kommer i podden är: nationell minoritet, nationell minoritetslagstiftning och antiziganism.

Filmen visar Romsk inkludering på kommunal nivå. RIKC föreläser om sitt uppdrag och arbetssätt, nationell minoritetslagstiftning och den handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö som omfattar samtliga förvaltningar i kommunen.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är en enhet tillhörande Stadsarkivet, kulturförvaltningen, och arbetar med implementeringen av nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå för romer i Malmö.

Utbildningsdel forumträff

Utbildningsdel två består av en forumträff som genomförs gemensamt i arbetsgruppen och en forumledare på din arbetsplats. Forumträffen beräknas ta cirka 45 minuter.

Mer om utbildningen här!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 00