E-utbildningen ”Nationella minoriteters rättigheter och Region Gävleborgs ansvar”

Alla anställda inom Region Gävleborg bör känna till, och ha kunskap om lagarna om Sveriges Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utbildningen riktar sig därför till alla anställda och finns tillgänglig i Kompetensportalen.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige finns det också fem erkända nationella minoritetsspråk; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska och samtliga varieteter.

Region Gävleborg har en skyldighet (enligt Minoritetslagen och Språklagen) att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Därför finns nu utbildningen Nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar i Kompetensportalen.

Vem riktar sig utbildningen till?

Alla anställda inom Region Gävleborg bör känna till, och ha kunskap om lagarna om Sveriges Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utbildningen är därför viktig för alla anställda. Du som anställd kan beröras av Minoritetslagen och Språklagen på olika sätt, beroende på vad du jobbar med. Utbildningen innehåller därför allmänna delar som samtliga anställda ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper inom Region Gävleborgs verksamheter. Av dessa behöver du endast ta del av de delar som du är berörd utav.

Ett samarbete mellan regioner

Utbildningen är framtagen av Region Västmanland, Region Västernorrland och Region Dalarna och den finns tillgänglig i kompetensportalen. Observera att ett fåtal exempel i utbildningen utgår från arbetssätt i nämnda regioner ovan. Läs mer om hur Region Gävleborg arbetar med Nationella minoriteter och Nationella minoritetsspråk.

Här hittar du utbildningen i Kompetensportalen

Källa: Region Gävleborg

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS