Malmö stad osynliggör romer på sin hemsida för Rember React, hågkomsten av Förintelsen

Foto Regeringskansliet

Rember React, hågkomsten av Förintelsen kommer vara i Malmö den 13 oktober. Magasin DIKKO har varit inne och läst på Malmö stads hemsida. Där det inte står ett ord om romer eller antiziganism. De osynliggör romerna, antiziganism och Förintelsen av romer. Samtidigt inkluderar regeringen romer och antiziganism i alla sina pressmeddelanden och det är regeringen som bjuder in till eventet.

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Malmö stads hemsida inleder man med att skriva:

Malmös internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen och äger rum den 13 oktober 2021. Malmö är värdstad för forumet.

Det står inte ett ord om Förintelsen av romer eller bekämpandet av antiziganism.

Malmö stad väljer att utesluta romerna helt från konferensens hemsida. 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. 2020 var det också 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm hölls och man inrättande International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Det var under det forumet som den indiska delegationen gav bort sju av sina femton minuters anförande, till en av de närvarande romerna som fick berätta om den romska förintelsen.

En röst på lånad tid, en röst som bröt tystnaden. 

Konferensen är en skamfläck för Sverige på grund av det man gjorde mot romerna. Göran Persson, som var statsminister, bad offentligt om ursäkt till den nationella minoriteten romer efteråt. Han gav löftet att vi aldrig skulle glömmas bort igen. Men är det inte just det som Malmö stad gör på sin hemsida, glömmer bort oss!

I regeringens senaste pressmeddelande där hågkomsten tas upp står det att:

Målet med Malmöforumet är att alla deltagande länder, organisationer och företag ska förbinda sig att genomföra nya och konkreta åtaganden, så kallade pledges, för att främja hågkomsten av Förintelsen och för att bekämpa antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism förstärks

Malmö stads hemsidan står det:

Den svenska regeringen har, med statsminister Stefan Löfvén som värd, bjudit in stats- och regeringschefer samt forskare och experter från 50 länder att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Malmö stad väljer endast bekämpa antisemitism trots att det i regeringens pressmeddelande står det att man ska fortsätta att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. 

Magasin DIKKO har bett Malmö stad om en förklaring och inväntar besked om varför de osynliggör romerna på sin hemsida.

Tidigare artiklar om Förintelsen här.


Frågorna till Malmö Stad om deras hemsida
Varför nämner ni inte Förintelsen av romer eller antiziganism?
Är det ett medvetet val?
Vems beslut är det i så fall?
Eller finns det en annan anledning till att det inget står om dessa saker?

Malmö stads svar

Sidan www.malmo.se/malmoforumet är under uppbyggnad då vi befinner oss i en intensiv fas i arbetet inför Malmöforumet. Sidan har tre övergripande syften:
1) Att berätta att Malmöforumet äger rum och varför.
2) Att berätta om hur genomförandet av Malmöforumet rent praktiskt kommer att påverka de som bor och jobbar i samt besöker Malmö den veckan.
3) Att länka vidare till hur Malmö stad arbetar med frågorna kopplat till alla former av rasism, vilket vi samlar under Öppna Malmö.

Texten som rör själva Malmöforumet kommer från regeringen och är en direkt kopia av hur de beskriver forumet. Detta eftersom det är deras arrangemang. Det finns därför inget medvetet val hos oss på Malmö stad att inte skriva något om romer och antiziganism i den.

Längst ner på malmo.se/malmoforumet hittar du en länk till en samlad sida om stadens arbete med RIKC, nationella minoriteten romer mm. Sidan nås också från malmo.se/öppnamalmö och i nyhetsflödet där hittar du flera artiklar som berör romer och arbetet mot antiziganism. Som du säkert känner till så har Malmö stad ett väldigt aktivt arbetet genom bland annat Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

Nu har vi uppdaterat sidan www.malmo.se/malmoforumet ytterligare. Under rubriken ”Regeringens syfte med forumet” står nu att läsa:

Många av de överlevande från nazisternas koncentrations- och dödsläger är i dag till åren och kommer snart inte själva kunna berätta sina vittnesmål. I spåren av pandemin ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Vid forumet kommer samtliga deltagare presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Carolin Sjöholm    
Kommunikatör
MALMÖ STAD 

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS