Arvsfondsprojekt som rör nationella minoriteter

Allmänna arvsfonden ger stöd till flera projekt som rör Sveriges nationella minoriteter.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska. Sveriges nationella minoriteter är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Teckenspråket är inte ett nationellt minoritetsspråk, men lagen anger att teckenspråket ska skyddas och främjas precis som minoritetsspråken.

Här ger vi exempel på några av de projekt som har fått stöd från Allmänna arvsfonden och som rör de nationella minoriteterna. Projekten nedan är antingen pågående eller nyligen avslutade.

Giehtogiella

Projektet Giehtogiella, som drivs av, Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och identitetsutveckling.

Samiska ungdomar får utforska hur samer och andra urfolk arbetat med att föra berättartraditioner vidare. Ungdomarna utbildas i att intervjua, samla in och dokumentera traditionellt samiskt berättande och jojk samt får stöd i att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn. De unga berättarna får sedan resa runt till skolor och bibliotek i hela Sápmi för att tillsammans med samiska barn arbeta med berättelser och jojk.

Läs mer om projektet Giehtogiella.

Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen

I projektet, som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet, ska ungdomar i Tornedalen producera kortfilmer. Ungdomarna ska också arrangera film- och språkträffar och en kortfilmsfestivalturné. Alla ungdomar i Tornedalen välkomnas att delta, men projektets inriktning är främst på tornedalingar och det nationella minoritetsspråket meänkieli. ”Meän Ääni” betyder ”våra röster” på meänkieli. De unga tornedalingarna får i projektet använda filmmediet för att utveckla nätverk och kompetens samt stärka sin identitet.

Läs mer om projektet ”Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen”.

Romano info – app

Projektet, som drevs av Romska Ungdomsförbundet, utvecklade en mobilapp där romska barn och ungdomar kan söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt våld i nära relationer.

Appen Ung&Rom kan laddas ner kostnadsfritt via AppStore eller Google Play.

Läs mer om appen på Romska Ungdomsförbundets webbplats.

Läs mer om projektet ”Romano info – app”.

Hand i hand – vägen till bättre välbefinnande

Projektet, som drevs av Romska Ungdomsförbundet, skapade förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mådde dåligt, fick stöd och coachning till en bättre hälsa. Detta skedde genom att varje individ fick ung romsk kvinnlig coach/mentor i samma ålder som är utbildad hälsoinspiratör. Mentorerna analyserade målgruppens behov genom bland annat motiverande samtal och skapade sedan en individuell handlingsplan.

Andra aktiviteter i projektet var att producera och sända radioprogram, öka förutsättningarna för deltagarna på arbetsmarknaden, genomföra övningar för att öka jämställdhet och diskutera hedersproblematik, genomföra aktiviteter för att förbättra den fysiska hälsan bland projektdeltagarna samt bilda ett nätverk med deltagarna.
Läs mer om projektet ”Hand i hand- vägen till bättre välbefinnande”.

Gemenskap i olikheter

Projektet drevs av Arbetarnas Bildningsförbund Västra Götaland. I projektet samarbetade personer som använder teckenspråk med representanter, främst ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken. Tillsammans lyfte de språkfrågan och arbetade för att stärka minoritetsspråkens status i samhället.

Projektet syftade även till att ge nationella minoriteter ett ökat utrymme inom kulturområdet. I olika kommuner i Västra Götaland riggades projektgrupper och ett antal konstnärsledda processer i form av ambulerande kulturstudior.

Läs mer om projektet ”Gemenskap i olikheter”.

Hämtat från arvsfondens hemsida.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu