Nyheter| Konferens om delaktighet och inflytande för nationella minoriteter webbsänds

Skärmklipp Kalix kommun

INRIKES| Delaktighet och inflytande ger mer!nationella minoriteters rättigheter i offentliga verksamheter.

Konferensens föreläsningar på förmiddagen webbsänds samt kultur- och demokrati­minister Amanda Linds medverkan.  Dock inte seminarierna på eftermiddagen. Du hittar webbsändningen här och den startar klockan 10.00 den 4 december.

Konferensen kommer genom teori och praktiska exempel ger kunskap och inspiration till ert fortsatta utvecklingsarbete med nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande.

Pekka Heino leder delar av dagen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar. Forskare och representanter från kommuner, regioner och nationella minoriteter delar med sig av erfarenheter och verktyg. Passa även på att nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen vänder sig främst till förtroendevalda, chefer, samordnare och andra ansvariga för arbetet med nationella minoritetsfrågor samt representanter för de nationella minoriteterna.

Programmet består av två delar;
förmiddagen innehåller kortare föredrag och eftermiddagen fortsätter med parallella seminarier som exemplifierar och fördjupar.

Delar av dagen kommer att webbsändas. Hjärtligt välkommen till en informativ och givande dag!

Arrangör är Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Källa minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu