Gipsy Queen: föreningen som dokumenterar det romska kulturarvet

Mosaic Gypsy Girl Eyes Archaeology Face Portrait, Max Pixel

Claudia Nordin är en av initiativtagarna till föreningen Gipsy Queen som tillsammans med Medborgarskolan har ett projekt med syftet att dokumentera och bevara det romska kulturarvet och föra det vidare till kommande generationer. Genom släktforskningen söker de svar och inblick i sitt romska arv, en historia som inte fanns att läsa om.

Claudias familj härstammar från släktet Kelderash och kom från Polen till Sverige som kvotflyktingar 1972. Hennes familj bor i Västerås. Claudia är nyfiken på sin släkt och sitt ursprung och ville veta mera.

Nyfikenheten på kulturarvet ledde Claudia till att forska om sin släkts historia. Det visade sig att Claudia inte kunde släktforska om den romska kulturen på det vanliga sättet via kyrkböcker. Därmed väcktes idén om att starta föreningen Gipsy Queen.

Vi finns inte dokumenterade någonstans. Vi hade massor av fotografier som vi ville arkivera, så att de inte skulle gå förlorade. Genom föreningen så kunde vi möjliggöra detta stegvis, berättar Claudia till medborgarskolan

Medlemmarna i den ideella föreningen, Gipsy Queens är både romer och icke romer. Målet är att släktforska, dokumentera och bevara kulturarvet i form av fotografier och texter till omvärlden och kommande generationer. Så att den romska kulturen, dess rötter och historia inte glöms bort.

Källa: Medborgarskolan

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu