Kulturrådets fördelning av de olika bidragen

Illustratör Rosalie Hevius

Nu är fördelningen av Kulturrådets projektbidrag fördelade. Några av projekten som fick ta del av projektbidragen är Romers betydelse för svensk cirkus – förstudie, sökande Cirkus Brazil Jack Göteborg Balkan Festival 2022, sökande BALKAN BLUES COMPANY, Familjaki Biblia, sökande Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM) och Romska kulturarvet, sökande Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT). Här kan du läsa om hela fördelningen, Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag, andra fördelningen 2021.

Kulturrådet skriver att tillgängliggörande digitalisering av arkivet från världens äldsta urfolkstidning Samefolket har fått bidrag. Det är ett av de projekt som beviljas stöd när vi nu fördelar 11 275 700 kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet. 

Av de 11 275 700 kronorna går 8 800 000 kronor till verksamhetsbidrag och 2 475 700 kronor till projektbidrag. De beviljade ansökningarna främjar sammantaget de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige och bidrar till konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling på området.

Verksamhetsbidraget går till åtta sökande. Två av dessa har inte fått stödet tidigare: romska ideella organisationen É Romani Glinda och sverigefinska teatergruppen Teatteri Sydänkäpy. Övriga beviljade ansökningar kommer från Finska Kulturföreningen i Sverige/Uusi Teatteri, Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Judiska Församlingen i Stockholm, Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Såhkie Umeå Sameförening och Tornedalsteatern.

De 26 ansökningar som beviljas projektbidrag omfattar scenkonst- och musikarrangemang, seminarier, kulturveckor/-festivaler, utställningar, av arkivmaterial samt bok-, kulturarvs- och dokumentationsprojekt. Många projekt rör flera av dessa kategorier och/eller är mångkonstnärliga arrangemang.

Fler ska kunna ta del av kulturarvet och historien direkt i sin smartphone. Det som tidigare enbart varit tillgängligt för dedikerade forskare ska nå många. Det ska bli enklare att ta del av samiska berättelser från 1900-talets generationer, säger Samefolket om sitt digitaliseringsprojekt.

Om stödet till nationella minoriteters kultur
De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ändamålet med bidragen är att stötta nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse. Verksamheten eller projektet som beviljas stöd ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Läs mer
Nationella minoriteters kulturverksamhet, fördelning verksamhetsbidrag 2022
Om verksamhetsbidraget

Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag, andra fördelningen 2021
Om projektbidraget

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS