Nyheter

Fler arenor för resanderomsk kultur

Frantzwagner Sällskapet kommer under 2023 att fortsätta sprida kunskap om resanderomsk kultur genom att närvara i skolor, bibliotek och utställningar samt hålla föreläsningar. Sällskapet är en av verksamheterna som beviljas stöd när Kulturrådet fördelar 12 […]