Fler arenor för resanderomsk kultur

BiL

Frantzwagner Sällskapet kommer under 2023 att fortsätta sprida kunskap om resanderomsk kultur genom att närvara i skolor, bibliotek och utställningar samt hålla föreläsningar. Sällskapet är en av verksamheterna som beviljas stöd när Kulturrådet fördelar 12 273 500 kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet. Det är första gången en resanderomsk organisation får verksamhetsbidrag.

Av de 12 273 500 kronorna går 10 300 000 till verksamhetsbidrag och 1 973 500 till projektbidrag. De beviljade ansökningarna ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

— Vi är glada att se så många ansökningar från romska organisationer i höstens bidragsomgång, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet. Vi har också fått många ansökningar som rör hantverk.

Förutom Frantzwagner Sällskapet har följande organisationer beviljats verksamhetsbidrag: É Romani Glinda, Tornedalsteatern, Judiska församlingen, Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Finska Kulturföreningen i Sverige, Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, finlandssvenska Teatteri Sydänkäpy och det samiska författarcentrumet Tjállegoahte samt Såhkie Umeå Sameförening.

26 ansökningar har beviljats projektbidrag, och kommer bland annat att genomföra seminarier, kulturfestivaler, dokumentationsprojekt, scenkonst- och musikarrangemang.

Några exempel på beviljade ansökningar:

  • Teater Char Da Mars andra produktion kommer att lyfta fram bortglömda kvinnor ur historien med fokus på minoritetsspråk.
  • Duv herva/Du hervvat/Din utsmyckning kommer att ta fram en digital plattform där föräldrar kan hyra en kolt eller utsmyckning till sina barn. De kommer också att erbjuda kunskapsfilmer om hur man bär kolten på traditionsenligt vis.
  • Verbal förlag anordnar en sverigefinsk kulturfestival den 24 februari 2023 i sin bokhandel i Hornstull, Stockholm.
  • Trajasko drom genomför en modeshow med den romska kvinnan i centrum. De kommer att vrida och vända på kvinnorollen (och mansrollen) med hjälp av bröllopskläder och traditioner.
  • Judiska salongen i Göteborg kommer att fortsätta att bjuda in till salonger med fokus på främst litteratur men även musik, film och teater.

Om stödet till nationella minoriteters kultur

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ändamålet med bidragen är att stötta nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse. Verksamheten eller projektet som beviljas stöd ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Läs mer 

Nationella minoriteters kulturverksamhet, verksamhetsbidrag 2023

Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag 2022, andra fördelningen

Källa: Kulturrådet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS