25 miljoner kronor till Sveriges kulturtidskrifter

89 kulturtidskrifter delar på totalt 25 767 000 kronor i årets fördelning av produktionsstödet. L’amour – La mort, PLAN, SITE Zones och Visor får stöd första gången.

Magasin DIKKO beviljades medel av Kulturrådet

Vi fördelar 800 000 kronor mer än tidigare för att kunna stödja nya sökande. Dessutom får 13 tidskrifter höjt stöd, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet.

Några av de som får stöd första gången är:

  • L’amour – La mort, ”en allkonstnärlig litterär tidskrift”.
  • PLAN, som ger ut tematiska nummer med ”debatt om samhällsplanering”.
  • SITE Zones, en webbtidskrift om konst, arkitektur, film, litteratur, filosofi, med mera.
  • Visor, om bland annat visor och låtskrivarteknik, skriven på svenska, norska och danska.

I listan över de 89 kulturtidskrifter som får produktionsstöd denna gång finns även titlar som 20TAL, Arche, Divan, Expo, FLM, Fronesis, Glänta, Karavan, Lira, Lyrikvännen, Nutida Musik, OEI, Ord & Bild, Paletten och Teatertidningen.  

Syftet med produktionsstödet till kulturtidskrifter är att öka mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av kulturtidskrifter. Det innebär i sin tur att många olika sorters kulturtidskrifter av hög kvalitet ska kunna ges ut och läsas i Sverige.

Med kulturtidskrift menar vi en tidskrift som kommer ut regelbundet flera gånger per år och har ett innehåll som vänder sig till en allmän publik. Tidskriften ska innehålla kulturdebatt i vid mening eller analys och presentation inom kultur och konst. Vi har i bedömningen särskilt prioriterat nationella minoriteters kulturtidskrifter.

Läs mer

Fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifter 2022

Om bidraget 

Fördelning av spridningsbidrag för kulturtidskrifter 2022

Om bidraget 

Källa: Kulturrådet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS