Vill du bli ledamot i en arbetsgrupp eller referensgrupp på Kulturrådet?

Arbets- och referensgrupper är grupper av sakkunniga som är kopplade till Kulturrådets olika bidragsformer. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna.

Kulturrådet söker löpande nya ledamöter till våra arbetsgrupper och referensgrupper. Du kan här anmäla ditt intresse genom att fylla i anmälningsformuläret där du beskriver din kompetens.

Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ned på sidan.

Vem kan bli ledamot?

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Arbets- och referensgrupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet. 

Vad ingår i uppdraget?

Referensgruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Arbetsgrupperna, som arbetar med bidrag till utgivning av litteratur, fattar beslut om fördelning av bidrag. Uppdraget ställer höga krav på ledamöternas sakkunskap, oberoende och integritet. Vi utgår från den statliga värdegrunden där principen om objektivitet är grundläggande. Bedömningen av ansökningar sker utifrån saklighet, opartiskhet och likabehandling, och vi arbetar löpande för att motverka att jävsförhållanden uppstår.

Vi på Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bildkonst, form och konsthantverk. Det finns också bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läs- och litteraturfrämjande. Här kan du se inom vilka områden våra arbetsgrupper och referensgrupper arbetar.

Kulturrrådets arbetsgrupper

Kulturrrådets referensgrupper

Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning. Inom bildkonst, form och konsthantverk ingår att se utställningar. Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter innebär omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

Grupperna diskuterar varje år tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och främja konstområden.

Hur mycket tid rör det sig om?

Vad är arvodet?

Hur många platser finns?

Hur utses ledamöterna?

Läs mer HÄR och anmäl ditt intresse

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS