Magasin DIKKO beviljades medel av Kulturrådet

Magasin DIKKO beviljades 50 000 kronor i produktionsstöd. Det innebär att tidningen även i fortsättningen kommer vara baserad på ideellt arbete och välgörenhet av de som läser tidningen.

Vi sitter nu i redaktionsmöten för att besluta hur vi ska göra med papperstidningen. Vi skulle behöva fler sponsorer för att genomföra det projektet, egentligen. Men vi vänder på varje krona och sten för att se om/hur vi kan genomföra projekt papperstidning. Vi återkommer när vi vet hur det blir. Vi kommer fortsatt behöva vädja till er läsares välvilja och jobba med att få in pengar genom att sälja annonsplatser och delta i olika projekt för att kunna betala de kostnader som finns för Magasin DIKKO.

Vi tackar Kulturrådet för deras bidrag.

Väl mött i etern alla läsare.
Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS