Nyheter| Sista dagen i morgon för att: Nominera läsambassadör för 2019–2021!

INRIKES| Det är hög tid att utse en läsambassadör för perioden
2019–2021. Var med och nominera din kandidat för uppdraget senast
den 2 oktober.

Denna gång kommer läsambassadörens främsta fokus vara minoriteten
romer. Detta som ett led i att pröva fler sätt för en läsambassadör att
verka läsfrämjande. Det är även en del av Kulturrådets uppdrag att
tillsammans med minoriteten romer genomföra läsfrämjande insatser
inom uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på
minoritetsspråk.

Nominera
Var med och ge förslag på ny läsambassadör senast den 2 oktober, via
formuläret: 
Nominera din kandidat 

Läs mer om uppdragsbeskrivningen för Sveriges läsambassadör 2019-2021 och om tidigare läsambassadörer på vår webb

En sakkunniggrupp med fem företrädare för minoriteten romer och en
sakkunnig inom läsfrämjande kommer därefter tillsammans med
Kulturrådet att utse den slutliga kandidaten. Den nya läsambassadören
tillkännages den 8 november.

Sakkunniggruppen består av: Abedin Denaj, samhällsvägledare, Gävle,
Angelina Dimiter-Taikon, lärare, Stockholm,
lren Horvatne, modersmålslärare, Malmö,
Domino Kai, dramapedagog och kulturproducent, Göteborg,
Jon Pettersson, egenföretagare och konsult, Helsingborg
och Carina Fast, läs- och skrivforskare, Stockholm.

Tidigare läsambassadörer
Johan Unenge, författare (2011–2013)
Johanna Lindbäck, lärare och författare (2013–2015) 
Ann-Marie Körling, lärare och författare (2015–2017)
Johan Anderblad, programledare (2017–2019)

Skynda dig att nominera och påverka vem som blir läsambassadör!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu