nyheter

Regeringens skrivelse om Barns och ungas läsning

Att stärka barns och ungas läsförmåga och läslust är av särskild vikt. Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Utgångspunkt för skrivelsen […]

nyheter

Ny utlysningsomgång för romska läsambassader

Flera bibliotek har redan utsetts till romska läsambassader, i den första utlysningen 2020. Nu öppnar vi ytterligare en ansökningsomgång, den 28 januari–28 april, då folkbibliotek kan ansöka om att bli romsk läsambassad.Syftet med att läsambassadören […]

nyheter

Nyheter| Bli romsk läsambassad – ansökan öppnar i dag

På kulturrådets hemsida står det att läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Ansökan […]

Kultur

Kultur| läsambassadören Bagir Kwiek vill utse romska läsambassader

På Kulturrådets hemsida kan vi läsa att läsambassadören Bagir Kwiek vill att svenska folkbibliotek ska vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Idén kallas för romska läsambassader. Jag drömmer om bibliotek där minoriteten […]

nyheter

Nyheter| Läsambassadör Bagir Kweik bloggar om sitt jobb

Bloggen heter Läsambassadören och kommer innehålla Bagir Kweiks reflektioner kring sitt jobb. Läsambassadörens uppdrag är att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta och få tillgång till litteraturen. Bagirs […]