Kultur| läsambassadören Bagir Kwiek vill utse romska läsambassader

Fotograf: Susanne Kronholm

På Kulturrådets hemsida kan vi läsa att läsambassadören Bagir Kwiek vill att svenska folkbibliotek ska vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Idén kallas för romska läsambassader.

Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygg, säger Bagir Kwiek när han intervjuas i den nya katalogen om litteratur på nationella minoritetsspråk:

Läs hela intervjun
Läs mer om katalogen

Syftet med att utse romska läsambassader är att uppmuntra bibliotek att arbeta medvetet och aktivt genom:

  • att se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas skönlitteratur och ytterligare tillgängliga resurser på romska, på en synlig hylla i biblioteket.

  • att öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter
    exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program.

  • fler dialoger och samarbeten med minoriteten romer utifrån okala förutsättningar.

Att bli en romsk läsambassad

Bibliotek ska kunna ansöka om att bli romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet.

Några bibliotek som utses får ett personligt besök av läsambassadören Bagir Kwiek som ger en föreläsning, högläsning eller sagostund.

Om Läsambassadörens uppdrag

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu