Nu kan du anmäla dig till det Resande- och Romska studentmötet i Oslo, Norge

Är du rom eller resande och studerar eller planerar för att läsa vidare på högskola och är under 30 år. Tveka inte att anmäla dig till de här dagarna. Det här är andra träffen av fyra. Första träffen var i Sverige och den här gången ska vi träffas i Oslo, Norge och riktar oss i första hand till dig som är student i Norge, Finland eller Danmark.

Källaförlag DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Temat för dagarna är: Medvirkning, Deltagande, Participation, Deltagelse, Osallistuminen

Romer och resande/romanifolk/tatere har status som nationella minoritet i tre av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland men inte i Danmark. Projektet ”Romska- och Resande studenter i Norden” syftar till att underlätta möten mellan romer- och resandestudenter i Norden. Vår erfarenhet talar för att detta kan stärka studenterna, några av de mest marginaliserade och osynliga studenterna i Norden.

Mötet med Norge, Finland och Danmark kommer vara den 5 och 6 oktober i Oslo.

Anmäld dig här/sign up here

10 augusti: deadline för ansökan via anmälningsformuläret

2 september: ett digitalt uppstartsmöte inför studentmötet i Oslo
Mer information om det digitala möte kommer

5 6 oktober: kommer ägnas åt er som är romska- och resande studenter. Dagarna kommer ägnas åt er som är romska- och resande studenter.
Mer information om tid, plats och aktiviteter kommer

Konferensen är gratis.
Det ingår middag, lunch och mellanmål samt logi för natten mellan den 5 och 6 oktober. Tillresta personer från Sverige, Danmark och Finland kan få övernattning från den 4 oktober.
Meddela önskemål om specialkost via intresseanmälan HÄR
Bosatta utanför Oslo får också sin resa betald

Föreningen RUNG är projektägare. Britt-Inger Hedström Lundqvist och Solvor Mjøberg Lauritzen finns i styrgruppen för arrangemanget, tillsammans med Valeria Redjepagic som finns med som konsult.
Har du några frågor eller funderingar skriv till RUNGs mail: resandefolk@gmail.com

Följ oss på Facebook

Anmäld dig här/sign up here

Vad projektet handlar om: 

Genom projektet ska vi underlätta nätverkande mellan romska- och resande studenter. Det gör genom att arrangera möten för romer- och resandestudenter från Finland, Danmark, Norge och Sverige. På nätverksträffarna kommer vi att diskutera utmaningar och möjligheter för denna grupp studenter, samt diskutera hur vi genom ytterligare samarbete kan fortsätta att stärka möjligheten för romska- och resandestudenter att studera. 

Vem projektet riktar sig till: 

Projektet riktar sig till romska- och resandestudenter eller personer som planerar för högre studier och är under 30 år, som studerar vid universitet och högskolor i Norden, eller som just har avslutat sina studier. I mån av plats kan även resande och romer som går på gymnasium vara aktuella.

Syfte: 

Syftet med projektet är att underlätta för romska- och resande studenter att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter. 

Förväntade resultat: 

Vi vill hålla öppet vilka konkreta resultat som kommer ut av projektet, så att deltagarna kan få så mycket inflytande som möjligt. Möjliga resultat kan vara att samarbeta om att skriva en bok om hur det är att vara romsk- och resande student i Norden, och skapa ett permanent nätverk för romska-och resande studenter i Norden, göra konkreta insatser för att säkerställa att perspektiven från romska- och resande studenter ska höras.

Studentträffarna är ett pionjärarbete och det är först genom träffarna som det blir synligt vad som kan göras härnäst. Några saker vi kommer att diskutera: 

– Hur ska man fortsätta samarbetet över de nordiska gränserna?
– Hur utökar man samarbetet till andra nordiska länder?
– Hur kan deras röster bli tydliga och höras?
– Hur kan Romska elever bli aktiva förebilder för andra barn och unga?

Läs mer om de träffar som varit här:
Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism
Jelena Savic en historia om klass, rasism, styrka, överlevnad och en ryggrad av stål
Esma Veselovski-Gudinci: Motgångarna och hur de ändras till att bli framgångar
Simona Torotcoi: RGPP har betytt mycket för både mig och andra romska studenter

Samverkanspartners och medfinansiärer: 

RUNG har fått stöd från Nordiska ministerrådets stödprogram Nordisk kulturkontakt Norden 0-30 för projektet ”Romska och Resande studenter i Norden”.

Föreningen RUNG, Sverige, (projektägare)
Nordisk kulturkontakt, Norden
Romano kher, Norge
Taternes Landsforening, Norge
Magasin DIKKO, Sverige
Förlag DIKKO, Sverige
MF vitenskapelig höyskole, Oslo
Plugghästens tjänster, Sverige
Dzuvljano Vas R.D, Sverige/Danmark

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS